Startsida

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Fler nyheter
En grupp människor

Trafikplats Bäverbäcken

Vi bygger ut och bygger om en del av Tyresövägen, mellan golfrondellen och korsningen med Bollmoravägen. Sträckan ska få bättre framkomlighet och bli mer trafiksäker.

Bro i Alby

Konst i nya stadsdelen

Tre stora skulpturer i gjuten aluminium är del av den offentliga konst som ska ta plats i Norra Tyresö Centrum.

Fasader flerbostadshus.

En helt ny stadsdel tar form

Norra Tyresö Centrum utvecklas till en levande och attraktiv stadskärna med urbana kvaliteter. I några kvarter har Tyresöbor redan flyttat in.

Projektering – vad innebär det?

När en detaljplan är antagen kan det ta ett bra tag innan spaden sätts i marken och ett bygge påbörjas. Varför? Jo, då startar något som kallas projektering.

 

Kommunen större med Lindalshöjden

Tyresö har köpt ett markområde av Stockholms stad. Marken ligger mellan Lindalen och Tyresövägen, och planeras bli ett grönt företagsområde och Tyresös nya entré.