Startsida

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

  • 08 juni 2018

    Tyresö i nytt samarbete med Utopia Arkitekter

    En helt ny projektmodell där marken anvisas till ett arkitektkontor i stället för en byggaktör. Det är grunden när Tyresö kommun ska utveckla andra etappen av Wättinge i ...

  • 23 maj 2018

    Torg på prov testar nya mötesplatser

    En välbesökt plats utan möjlighet till möte. Det vill kommunen ändra på och slår under sommaren upp ”Torg på prov” i ett hörn av busstorget vid Tyresö centrum.

Fler nyheter

Projekt Tyresövägen

Arbetet med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen pågår för fullt. Just nu byggs en ny gång- och cykeltunnel under vägen.

Första etappen av Wättinge

Se alla förslagen i tävlingen om vem som får bygga första etappen av den nya stadsdelen Wättinge.

Emma Sheperdson, projektledare för arbetet med Tyresö kommuns översiktsplan "Tyresö 2035".

Vad är en översiktsplan?

Vad skiljer Tyresös nya översiktsplan från den gamla? Och hur har egentligen översiktsplanen tagits fram? Hör projektledare Emma Shepherdson berätta.

Arkitekter på byrån Semrén & Månsson som bygger ett 16 våningar högt hus i stadsdelen Norra Tyresö Centrum, etapp 1.

Nytt landmärke i Tyresö

Ett landmärke och en signaturbyggnad i Tyresö. Det är arkitekternas förhoppning om det nya 16-våningshus som Botrygg börjat bygga i Norra Tyresö Centrum.

Illustration av vidsträckt gräsyta med människor som leker och tränar. I bakgrunden granbeklädd sluttning och flerbostadshus .

Nytt tänk för projektmodeller i Tyresö

I etapp 2 av Wättinge vänder vi på perspektiven och testar en ny projektmodell. I stället för att anvisa marken direkt till en byggaktör så anvisas marken till Utopia Arkitekter.