Startsida

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

  • 30 november 2018

    Byggvariation utvecklar Tyresö 

    I likhet med många andra kommuner i Stockholms län har Tyresö de senaste åren präglats av en byggboom. Stockholm växer så det knakar och kommunens nybyggen bidrar till yt...

  • 29 augusti 2018

    Milstolpe vid Petterbodabygget – nu ska tunneln gjutas

    Ett års arbete har förflutit och snart återstår något som kan liknas vid en slutspurt. Först är det dock dags för den kanske allra viktigaste pusselbiten i första etappen...

Fler nyheter

Projekt Tyresövägen

Arbetet med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen pågår för fullt. Just nu byggs en ny gång- och cykeltunnel under vägen.

Första etappen av Wättinge

Se alla förslagen i tävlingen om vem som får bygga första etappen av den nya stadsdelen Wättinge.

Kommunalt VA för ett bättre Östersjön

Under flera år har Tyresö kommun byggt ut komunalt vatten och avlopp. Arbetet är en del i att förbättra havsmiljön i Östersjön och minska mängden näringsämnen som har en negativ inverkan på vattnet.

Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.

Nyfiken på nya ishallen?

Isrink med läktare för 1 000 personer, cafeteria, omklädningsrum och kansli för issporter och fotboll. Allt detta och lite till ska rymmas i den nya hallen på Tyresövallen, klar 2021.

Illustration av vidsträckt gräsyta med människor som leker och tränar. I bakgrunden granbeklädd sluttning och flerbostadshus .

Nytt tänk för projektmodeller i Tyresö

I etapp 2 av Wättinge vänder vi på perspektiven och testar en ny projektmodell. I stället för att anvisa marken direkt till en byggaktör så anvisas marken till Utopia Arkitekter.