Skolskjuts

Elever som bor långt ifrån närmaste skola eller har särskilda skäl kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjutsen sker antingen med linjetrafik eller med skolskjutstaxi. I första hand sker skolskjuts med linjetrafik (SL-buss). 

Så ansöker du

Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänstportal där du loggar in med BankID eller SMS. Läs gärna igenom riktlinjerna innan du ansöker.

Särskilt anordnad taxi
Ansökan inför nytt läsår om särskilt anordnad taxi ska göras senast den 31 maj.
För ansökningar som kommer in efter den 31 maj kan vi inte garantera beslut innan terminsstart.

SL-kort
Ansökan inför nytt läsår ska göras senast den 15 juni för SL-kort. För ansökningar som kommer in efter den 15 juni kan vi inte garantera beslut innan terminsstart.

Ansökningar som kommer in under pågående läsår för både Sl-kort och särskilt anordnad taxi handläggs löpande, Handläggningstiden kan vara upp till sex veckor. I väntan på beslut ansvarar vårdnadshavare för att eleven kan ta sig till och från skolan

Synpunkter på skolskjutsen

Synpunkter och klagomål på skolskjutstaxi kan lämnas dygnet runt via Samtrans hemsida.

Samtrans är Tyresö kommuns utförare av skolskjuts och turbundna resor. Tyresö kommun ansvarar för att boka resorna och Samtrans planerar körningarna.

Lämna synpunkter (samtrans.se) Länk till annan webbplats.

Det går också bra att rapportera till Samtrans kundtjänst på 08-522 500 00.

  • Synpunkter på SL lämnas till SL:s kundtjänst

SL Kundtjänst (sl.se) Länk till annan webbplats.

Rätt till skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts ska gångavståndet mellan hemmet och skolan, alternativt närmsta busshållplats, överstiga:

  • 2 km för elev i årskurs F-3
  • 3 km för elev i årskurs 4-6
  • 4 km för elev i årskurs 7-9

Skolskjuts beviljas endast i de fall där eleven åker direkt till och från skolan och där eleven uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts.

Trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan också vara skäl till att få rätt till skolskjuts.

Elever på fristående skolor inom Tyresö kommun har samma rätt att söka skolskjuts och bedömning görs på samma grunder som för elever på kommunala grundskolor.

Riktlinjer för skolskjuts , 666.8 kB.

Ingen skolskjuts till och från fritidshem

Skolskjuts beviljas inte för resor till och från fritidshem. En fritidshemsplacering är en frivillig icke skolpliktig verksamhet där det är vårdnadshavens ansvar att lämna och hämta sina barn på fritidshemmet.

Skolskjuts när eleven valt en annan skola

Tyresö kommun försöker alltid tillmötesgå vårdnadshavarens val av skolplacering. En elev som uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts, men som genom skolval väljer en skola som ger ett längre avstånd mellan hemmet och skolan jämfört med avståndet för den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i, har endast rätt till skolskjuts om det inte medför några organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Kontroll under läsåret

Kontroller av rätten till skolskjuts kan genomföras under läsåret. Rätten till skolskjuts kan återkallas om till exempel:

  • förutsättningarna för rätten till skolskjuts förändrats, exempelvis om eleven flyttat,
  • skolskjuts beviljats på felaktiga grunder, exempelvis om ansökan beviljats även om eleven har en plats på fritidshem.

Kontroll under läsåret

Kontroller av rätten till skolskjuts kan genomföras under läsåret. Rätten till skolskjuts kan återkallas om till exempel:

  • förutsättningarna för rätten till skolskjuts förändrats, exempelvis om eleven flyttat,
  • skolskjuts beviljats på felaktiga grunder, exempelvis om ansökan beviljats även om eleven har en plats på fritidshem.

Utlämning av SL-kort

Beviljade SL-kort skickas till elevens folkbokföringsadress ett terminskort i taget.

Vårdnadshavare eller elev ska registrera elevens färdbevis på ”Mitt SL” på för att omfattas av SL:s förlustgaranti. Tyresö kommun ersätter inte förlorade färdbevis för linjetrafik. 

Registrera färdbevis på sl.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 april 2024