Orolig - för dig själv eller någon annan

Är du orolig för att någon far illa eller behöver du själv hjälp? Kontakta kommunen för rådgivning och stöd, du kan vara anonym. Alla kontaktuppgifter hittar du nedan. Om det är en akut situation - ring alltid 112.

Kontakta gärna socialtjänsten för rådgivning eller anmälan. Socialtjänstens kontaktuppgifter finner du i kontaktkortet längst upp på denna sida. Vi arbetar alltid under sekretess och lämnar aldrig ut några uppgifter till obehöriga.

Barn och unga 0-20 år

Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa eller är utsatt för något, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp genom att ringa 08-578 291 00.
Fax: 08 578 272 35. Fler kontaktuppgifter finns i kontaktrutan. Kontaktrutan hittar du under rubriken, längst upp på sidan.

Du kan också göra en orosanmälan som gäller ett barn eller en ungdom genom kommunens e-tjänstportal, se direktlänk nedan.

Du kan göra anmälan anonymt, men oftast är det bäst om du som anmälare kan stå för dina uppgifter. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn.

Råd och stödsamtal: Det kan vara svårt att veta hur man ska agera som förälder, ibland behövs en utomstående som hjälper till att sortera situationen. Resursenheten erbjuder upp till fem träffar, där du som förälder kan få komma och prata om situationer och tillsammans resonera kring olika strategier.

Stödet är kostnadsfritt och det journalförs eller registreras inte. Kontakta resursenheten på telefonnummer 08-578 296 02.
Om vi inte svarar kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp så snart vi kan.

Vad händer när du kontaktat mottagningsgruppen?

Socialsekreteraren från mottagningsgruppen tar emot din anmälan och kontaktar sedan vårdnadshavaren för att boka in ett bedömningssamtal.

Anmälaren kan också bjudas in till det första bedömningssamtalet. Därefter beslutar barn- och ungdomsenhetens gruppledare om en barnavårdsutredning ska inledas eller inte.

Vad är en barnavårdsutredning och vad syftar den till?

Socialtjänsten utreder den sociala situationen med barnet eller ungdomen i fokus för att ta reda på om stöd och hjälp behövs. Det sker genom samtal med berörda parter.

Utredningen kan leda till att en eller flera insatser erbjuds familjen. Det kan vara stödgrupper för barn och unga, kontaktfamilj, kontaktperson eller familjebehandling. I vissa fall kan utredningen leda till att barnet eller ungdomen placeras utanför hemmet i ett jour- eller familjehem.

Vad händer sedan?

Socialsekreteraren kan be vårdnadshavarna om tillåtelse att återkoppla till anmälaren. Om vårdnadshavarna säger nej kan du inte få ta del av vad som hänt, eller vad som ska ske, på grund av sekretesslagstiftningen.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa.

Vuxna som far illa av missbruk

Kontakta vuxenenheten via servicecenter tel: 08-578 291 00
faxnr: 08-578 295 94

Våld i nära relation

Kontakta relationsvåldsteamet tel: 08-578 291 60
faxnr: 08-578 295 55

Äldre som befaras fara illa

Kontakta biståndshandläggare via servicecenter tel: 08-578 291 00
faxnr: 08-712 87 52.

Vuxna med psykiska problem

Kontakta We Mind  psykiatri Tyresö, dygnet runt. Tel: 08-518 01 900.

Kontakta enheten för socialt stöd och skydd, Tyresö kommun, via servicecenter.
Tel: 08-578 291 00. Numret nåbart kontorstid.

Ekonomiskt bistånd

Kontakta biståndshandläggare via servicecenter tel: 08-578 291 00
faxnr: 08-578 295 55

Avhoppare/kriminalitet

Vill du eller någon du känner lämna en kriminell livsstil och/eller ett kriminellt gäng eller nätverk? Vi kan hjälpa dig att få det stöd och skydd som du behöver utifrån din situation.
tyreso.se/avhoppare

Vid akuta ärenden efter kontorstid

Kontakta Socialjouren Sydost, tel: 08-718 76 40. Fax 08 716 35 91.
Socialjouren har öppet:
Måndag-torsdag 16:00-02:00, fredag 14:00-02:00, lördag-söndag 16:00-02:00

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 26 juni 2024