Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019

Tyresö kommun stärker sitt resultat i SKR:s öppna jämförelser om trygghet och säkerhet. Kommunen klättrar från förra mätningens 126:e placering till 105.

Jämförelserna bygger på ett sammanvägt värde, grundat på hur vanligt det är med personskador, olyckor och brott i kommunen.

  • Personskador och utvecklade bränder har minskat i kommunen.
  • Brottsanmälningarna har ökat, vilket dock inte behöver betyda att de faktiska brotten ökat. Det kan också vara ett tecken på ökad anmälningsbenägenhet.
  • Stöld – och tillgreppsbrott ligger kvar på samma nivå som tidigare.
  • Tyresö kommun har fortfarande låga kostnader för olyckor jämfört med resten av landet.

Rapporten Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019länk till annan webbplats

Tyresö kommun arbetar på olika sätt för att minska brott och öka trygghet i kommunen. Bland annat genom en välfungerande grannsamverkan och skyltning mot brott.

Sedan flera år tillbaka har kommunen en samverkansöverenskommelse med polisen och arbetar enligt den utifrån tre områden: ungdomar, trygghet och trafik.

Samarbetet mellan polis och kommun är avgörande, då analys av brottsligheten är nödvändigt för att välja rätt åtgärder. Det är också nödvändigt att utvärdera om åtgärder man har valt ger effekt. Att förebygga brottslighet tar tid.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Hitta på sidan