Ukrainare i Tyresö

Samlad information som rör nyanlända ukrainare i Tyresö och deras värdfamiljer och andra intresserade. Välkomna hit!

Mer om Ukrainakrisen hittar du här.
Till exempel hur Tyresö kommun arbetar, länkar till andra aktörer, om gåvor och volontärer samt var du som känner oro kan få hjälp.

Migrationsverket

Migrationsverket tar hand om flyktingar som kommer till Sverige. Du som är ukrainsk medborgare och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få skydd och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
www.migrationsverket.se/Ukraina Länk till annan webbplats.

E-tjänst för de som kommer till Sverige från Ukraina
Det är många Ukrainaflyktingar som besöker Migrationsverket för att ansöka om skydd, vilket kan innebära köer och långa väntetider. De som är medborgare i Ukraina, och har ett giltigt pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd via en e-tjänst.

Boende

Tyresö kommun ställer om lägenheter i vård- och omsorgsboendet Björkbacken till ett långsiktigt flyktingboende (så kallat kommunboende). Vi tar bara emot flyktingar som anvisas hit av Migrationsverket. En ny lag börjar gälla 1 juli 2022 om en jämnare fördelning av flyktingar till kommunerna.

En lagändring som innebär att flyktingarna ska fördelas jämt mellan alla kommuner förväntas träda i kraft den 1 juli 2022. Ett ungefärligt tal på hur många Tyresö kan tänkas ta emot som det ser ut idag landar på drygt 200 flyktingar, men prognosen varierar. Fram till den 1 juli avser Migrationsverket att samverka med kommunerna för att påbörja mottagande så snart som möjligt.

För Tyresös del innebär det att kommunen ska bistå Migrationsverket med boende på längre sikt. Björkdalen som iordningställdes för det akuta behovet är en bra lösning även för boende på längre sikt för skyddsbehövande, tills det är säkert att återvända till Ukraina. Det akuta skedet har alltså övergått i mer långsiktig planering där skyddsbehövande under massflyktsdirektivet flyttas från Migrationsverkets anläggningsboenden till boendelösningar i kommunen. Just nu pågår diskussioner med kommunerna i länet kring de föreslagna kommuntalen. Så snart det är klart påbörjas dialoger mellan kommuner och Migrationsverket.

I dagsläget befinner sig nästan 190 registrerade personer i Tyresö, samtliga bor hos privatpersoner.

Skola och förskola

Tyresös kommuns förskolor och skolor är förberedda på att ta emot barn och ungdomar från Ukraina.

Nyanländas barns rätt till utbildning Länk till annan webbplats.

För att ha rätt till förskola eller skola ska familjen ha sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Rätten till förskola och fritidshem har samma villkor som för svenska medborgare. Det vill säga att vårdnadshavare ska arbeta, studera eller vara arbetssökande (anmälda till arbetsförmedlingen). Barn i åldrarna 3–5 år har rätt till allmän förskola utan krav på vårdnadshavarens sysselsättning. När det gäller gymnasieskola måste ungdomen påbörja den sökta utbildningen innan 18 års ålder.

Så här går det till att ansöka om förskola och skola

Jobba i Sverige

Nyanlända ukrainare har rätt till att arbeta i Sverige. På Arbetsförmedlingens webbplats finns information på ukrainska.

För dig som är från Ukraina och söker arbete Länk till annan webbplats.

Hälsa och sjukvård

 • Kontakta närmaste vårdcentral om du behöver vård.
 • Om man är registrerad hos Migrationsverket erbjuds man samma sjukvård och tandvård som asylsökande. Hälso- och sjukvården erbjuder hälsoundersökning till nyanlända . En kallelse skickas ut till de som berörs.
 • Om man inte är registrerad hos Migrationsverket får man viss vård ändå, men betalar för den själv.
 • Ett uppehållstillståndskort tilldelas personen som registrerar sig hos Migrationsverket. Det kallas också UT-kort. Kortet behöver man visa man söker vård. Det gäller både barn och vuxna.
 • Alla som har fyllt 12 år erbjuds gratis vaccination mot covid-19.

Har du frågor om hälsa och sjukvård? Hos 1177 kan du ställa frågor och få råd om din hälsa. Telefon: 1177.

Vård om du kommer från ett annat land - information på flera språk Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik

Storstockholms lokaltrafik (SL) ansvarar för bussar, tunnelbana, pendeltåg, spårvagnar och viss båttrafik i hela Stockholms län. Ukrainskt pass eller ID gäller som biljett för ukrainska flyktingar. Du åker gratis.

Läs om kollektivtrafiken på ukrainska (SL) Länk till annan webbplats.

Ekonomiskt stöd för asylsökande

I första hand ska du försörja dig själv. Om du inte tjänar egna pengar eller har andra tillgångar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Dagersättningen är:
71 kr/dag för vuxna ensamstående
61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
37 kr/dag för barn 0–3 år
43 kr/dag för barn 4–10 år
50 kr/dag för barn 11–17 år.

Förutom mat ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Om du har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen kan du ansöka om särskilt bidrag för det. Exempel kan vara glasögon eller en barnvagn.

Mer information och ansökningsblankett finns hos Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Aktiviteter för ukrainare i Tyresö

Observera att förändringar kan ske i verksamheterna, speciellt under sommaren. Titta gärna i kommunens evenemangskalender och på kyrkans webbplats

Tyresö församlings aktiviteter Länk till annan webbplats.

 • Språkcafé på Trollbäckens bibliotek på onsdagar från kl 17.15 Drop-in.
 • Språkcafé i biblioteket i Tyresö centrum på tisdagar 17–19 Drop-in.
 • Sagostunder på ryska vissa söndagar – se bibliotekets evenemangskalender Länk till annan webbplats.
 • Tisdagar har schackklubben träffar på biblioteket i centrum, Drop-in från kl 15
 • På biblioteket finns läromedel och barnböcker på ukrainska.
 • Pressreader är en webbresurs med tusentals tidskrifter på alla världens språk. Kan nås hemifrån via inloggning eller på plats på biblioteket. Ska man läsa hemifrån behövs bibliotekskort

Här finns bibliotekets information riktad till ukrainare Länk till annan webbplats.

Lära sig svenska

De som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till Svenska för invandrare (SFI). Det finns andra möjligheter, till exempel:

Svenska från dag ett Länk till annan webbplats.

Hej svenska (app) Länk till annan webbplats.

Trollbäckens kyrka

Ukrainare med vänner!
Träffas varje tisdag. Drop-in mellan 16 och 18. Kaffe, te och smörgåsar, pyssel och sällskapsspel, leksaker för barnen.

Träffpunkt för äldre, samtal och gemenskap
"Vindfånget" . Måndagar kl 10–12. Kaffe och smörgås.

Öppet kyrka med liten och stor
Måndagar, tisdagar och torsdagar kl 11–16, onsdagar kl 10–12, torsdagar 12–16. Häng för alla åldrar – leksaker, pyssel, fika.

Syjunta på kyrktorget
Onsdagar kl 16–18. Det finns möjlighet att prova på olika handarbeten för den som vill.

Café elvatretton
Torsdagar kl 16–19. Fritidshäng med mellis och skapandeverksamhet för barn i åldern 11–13 år.

Bollmoradalens kyrka

Kyrkan är öppen och Café Himla gott är öppet
Måndag – fredag 9.00–16.00

Bön för fred
Varje vardag kl 12.00 . Med anledning av oroligheterna i Ukraina ber vi om fred tillsammans. Välkommen att dela en stund i bön och stillhet.

Pilgrimscentrum

Café, kapell och lokaler att samlas i
Måndag – torsdag 10.00–15.00 .

Annat stöd från Tyresö församling

Kontakt upprättat med värdfamiljer, vid behov kan träffar ordnas. Det finns möjlighet att söka medel för att göra det lilla extra, någonting som förgyller vardagen. För detta kan man kontakta församlingen, Tel 08-410 937 20.

Tyresö församlings aktiviteter finns i deras evenemangskalender Länk till annan webbplats.

På vår sommarsida kan du läsa om var du kan bada, fiska, vandra, motionera och mycket mer.

Aktiviteter för barn och ungdomar

Öppna förskolan välkomnar barn och vuxna

I Tyresö kommun har vi en öppen förskola som erbjuder en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn 0–5 år som inte är inskrivna i förskola. På öppna förskolan är både vuxna och barn delaktiga i verksamheten. Ni får leka, sjunga och träffa andra barn och vuxna. Välkomna!
Öppna förskolan i Tyresö

Fritidsgårdar och sommarkollo

De som är intresserade av dessa verksamheter kan kontakta verksamhetschef Tomas Olausson direkt för att diskutera vilja möjligheter som finns. Tel 08-578 297 41.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter i kommunhuset kan hjälpa dig med samhällsinformation och svara på frågor. Här finns datorer att låna med tillgång till internet och skrivare. Adress: Marknadsgränd 2, inne i Tyresö centrum ovanför rulltrapporna.
Telefon: 08-578 291 00. E-post: servicecenter@tyreso.se
Öppettider: måndag–torsdag: klockan 8–17, fredag: klockan 8–15.

Flyktingsamordnare i Tyresö: Catrin Ullbrand, tel 08-578 292 38

Informationsverige.se

Informationsverige.se har samlad information till de som kommer till Sverige från Ukraina på svenska, ryska, engelska och ukrainska..

Länk till sidan på svenska:
Du som har flytt från kriget i Ukraina | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Länk till sidan på ukrainska:
Для біженців з України | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Lokala Facebook-grupper

Facebook-grupp för volontärer hos Tyresö församling Länk till annan webbplats.

Ukrainare i Tyresö – privat Facebook-grupp Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 juni 2022