Kriget i Ukraina

Med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina följer Tyresö kommun utvecklingen, och vi samverkar med andra myndigheter.

Läs om Tyresös flyktingmottagande och det som berör ukrainare som bor i Tyresö via länken nedan.

Tyresö kommun samverkar med andra

Tyresö kommun följer det säkerhetspolitiska läget kontinuerligt och samverkar med andra myndigheter och aktörer inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Syftet med samverkan är att vid behov kunna genomföra förberedande åtgärder och analysera vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige och Stockholms län.

Samverkan sker inom ramen för ordinarie organisation, med beredskap för att vid behov kunna skala upp arbetet beroende på hur situationen utvecklar sig.

Volontäruppdrag

Kommunen har sökt volontärer och tackar alla som har anmält sig. Just nu pausar vi registrering av nya volontärer, då vi ännu inte har några flyktingar i vårt boende i Tyresö. Migrationsverket har inget behov av fler boenden i dagsläget. Vi återkommer självklart när det blir aktuellt.

Gåvor

Svenska kyrkan Tyresö församling arrangerar insamlingar av gåvor. Aktuell information finns i Facebook-gruppen DuoJa Volontärer i Tyresö.

Annars hänvisar vi dig som vill skänka leksaker, kläder, skor och annat till frivilligorganisationer. Tyresö kommun samarbetar med LP-stiftelsen som driver PMU Pingstkyrkan Second hand på Bollmora gårdsväg 6. Kommunen kommer att hämta det vi behöver därifrån.

Du hittar öppettider för inlämning på PMU Pingstkyrkan Second Hands webbplats Länk till annan webbplats.

Viktigt med källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation.

Innan du delar information, tänk på följande:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om källkritik på flera språk finns på informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Information på lättläst svenska

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lättläst information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina:

Lättläst svenska: Säkerheten i världen och Sverige Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 november 2022