Om invasionen av Ukraina

Med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina följer Tyresö kommun utvecklingen, och vi samverkar med andra myndigheter.

Tyresö kommun samverkar med andra

Tyresö kommun följer det säkerhetspolitiska läget kontinuerligt och samverkar med andra myndigheter och aktörer inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Syftet med samverkan är att vid behov kunna genomföra förberedande åtgärder och analysera vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige och Stockholms län.

Samverkan sker inom ramen för ordinarie organisation, med beredskap för att vid behov kunna skala upp arbetet beroende på hur situationen utvecklar sig.

Flyktingboende

Tyresö kommun har iordningställt Björkdalen inom Björkbackens vård- och omsorgsboende till boende för flyktingar från Ukraina. Skyddsbehövande kommer att anvisas från Migrationsverket enligt en jämn fördelning mellan kommunerna i Sverige. Det akuta behovet av tillfälligt boende är avslutat och nu går vi in ett mer långsiktigt arbete för att ta emot flyktingar i kommunens boende.

Kommunen förmedlar idag inte boenden hos privatpersoner, kommunens flyktingboende tar enbart emot flyktingar som blivit anvisade oss från Migrationsverket.

En lagändring som innebär att flyktingarna ska fördelas jämt mellan alla kommuner förväntas träda i kraft den 1 juli 2022. Ett ungefärligt tal på hur många Tyresö kan tänkas ta emot som det ser ut idag landar på drygt 200 flyktingar, men prognosen varierar. Fram till den 1 juli avser Migrationsverket att samverka med kommunerna för att påbörja mottagande så snart som möjligt.

För Tyresös del innebär det att kommunen ska bistå Migrationsverket med boende på längre sikt. Björkdalen som iordningställdes för det akuta behovet är en bra lösning även för boende på längre sikt för skyddsbehövande, tills det är säkert att återvända till Ukraina. Det akuta skedet har alltså övergått i mer långsiktig planering där skyddsbehövande under massflyktsdirektivet flyttas från Migrationsverkets anläggningsboenden till boendelösningar i kommunen. Just nu pågår diskussioner med kommunerna i länet kring de föreslagna kommuntalen. Så snart det är klart påbörjas dialoger mellan kommuner och Migrationsverket.

I dagsläget befinner sig nästan 190 registrerade personer i Tyresö, samtliga bor hos privatpersoner.

E-tjänst för de som kommer till Sverige från Ukraina
Det är många Ukrainaflyktingar som besöker Migrationsverket för att ansöka om skydd, vilket kan innebära köer och långa väntetider. De som är medborgare i Ukraina, och har ett giltigt pass eller annan id-handling, kan nu ansöka om skydd för de som befinner sig i Sverige via en ny e-tjänst.

www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Information på Ukrainska

Informationsverige.se har samlad information till de som kommer till Sverige från Ukraina på svenska, ryska, engelska och ukrainska..

Länk till sidan på svenska:
Du som har flytt från kriget i Ukraina | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Länk till sidan på ukrainska:
Для біженців з України | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Vi erbjuder plats på förskola och skola till flyktingbarn från Ukraina

Tyresös kommuns förskolor och skolor är förberedda på att ta emot barn och ungdomar från Ukraina.

Du kan läsa mer om nyanländas barns rätt till utbildning på skolverkets webbplats.

Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För att ha rätt till förskola eller skola ska familjen ha sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

Rätten till förskola och fritidshem gäller sedan på samma villkor som för svenska medborgare. Det vill säga att vårdnadshavare ska arbeta, studera eller vara arbetssökande (anmälda till arbetsförmedlingen). Barn i åldrarna 3–5 år har rätt till allmän förskola utan krav på vårdnadshavarens sysselsättning. När det gäller gymnasieskola måste ungdomen påbörja den sökta utbildningen innan 18 års ålder.

Information om skolansökan för nyanlända

Volontäruppdrag

Kommunen har sökt volontärer och tackar alla som har anmält sig. Just nu pausar vi registrering av nya volontärer, då vi ännu inte har några flyktingar i vårt boende i Tyresö. Migrationsverket har inget behov av fler boenden i dagsläget. Vi återkommer självklart när det blir aktuellt.

Gåvor

Svenska kyrkan Tyresö församling arrangerar insamlingar av gåvor. Aktuell information finns i Facebook-gruppen DuoJa Volontärer i Tyresö.

Annars hänvisar vi dig som vill skänka leksaker, kläder, skor och annat till frivilligorganisationer. Tyresö kommun samarbetar med LP-stiftelsen som driver PMU Pingstkyrkan Second hand på Bollmora gårdsväg 6. Kommunen kommer att hämta det vi behöver därifrån.

Du hittar öppettider för inlämning på PMU Pingstkyrkan Second Hands webbplats Länk till annan webbplats.

Andra myndigheters bedömningar

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg på kort sikt, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget.

forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats.

Samlad information om det säkerhetspolitiska läget:

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

MSB:s arbete för att stärka beredskapen:

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Följ regeringens arbete:

regeringen.se Länk till annan webbplats.

Din egen beredskap vid en eventuell kris, information om skyddsrum med mera.

Viktigt med källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation.

Innan du delar information, tänk på följande:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om källkritik på flera språk finns på informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Information på lättläst svenska

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lättläst information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina:

Lättläst svenska: Säkerheten i världen och Sverige Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 maj 2022