Tjänsteman i beredskap – TiB

Tyresö kommun har funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). Tjänstemannen är andra aktörers och myndigheters kontakt med kommunen vid allvarliga händelser. TiB nås dygnet runt.

Vid en oönskad händelse i kommunen och som kräver smidig och effektiv larm­ning internt är det bra att det finns en utsedd funktion att kontakta – en så kallad TiB- funktion (tjänsteman i beredskap).

Alla statliga myndigheter och landsting måste ha en TiB och många kommuner runt om i landet har numera också denna funktion- så även Tyresö kommun.

Syftet med TiB Tyresö är att vara kommunens kontaktyta för andra aktörer och myndigheter främst vid allvarliga – och krisartade händelser.

Den främsta uppgiften för tjänstemannen i beredskap är att ta emot informa­tion om – och eventuellt larm vid allvarliga händelser. Samtidigt förenklas kontakten med kommunen och man säkerställer att det alltid finns någon som svarar även efter ordinarie arbetstid.

TiB nås på telefon 08-721 23 16 dygnet runt, alla dagar på året.

Vid icke akuta frågor under arbetstid är det Servicecenter som ska kontaktas.

Servicecenter

OBS! Vid polisärenden och bränder gäller alltid 112

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 januari 2023