FRG – Frivillig resursgrupp i Tyresö

Vid en extraordinär händelse kommer kommunens ordinarie resurser att bli hårt ansträngda och behöver på olika sätt förstärkas med frivilliga. Då rycker kommunens Frivilliga Resursgrupp in

Frivillig resursgrupp ( FRG ) i Tyresö kommun har funnits sedan 2001 och är en av de första i landet. FRG är ett begrepp som 2004 infördes av dåvarande Krisberedskapsmyndigheten som ett rekommenderat stöd i kommunernas krishantering.

Ange sidlänk, fillänk eller extern länk!
Ange sidlänk, fillänk eller extern länk!

Om du vill veta mer om FRG, Frivillig resursgrupp kan du kontakta styrkeledare Reine Haglund på telefon 070-691 10 99 eller via e-post frg@tyreso.se

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 maj 2022

Hitta på sidan