Din krisberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Här hittar du information så du kan bygga upp din egen krisberedskap. Du kan också läsa om hur kommunen kan komma att varna och informera hushållen vid en större olycka eller kris.

Ditt eget ansvar

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt hur din egen förmåga ser ut.

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor som till exempel äldre, sjuka och barn.

Lagen om skydd mot olyckor utgår från principen att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom. Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Det är först när du inte klarar av att hantera en händelse som det offentliga ska kunna ge stöd.

I ditt ansvar ingår att:

 • vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga vardag
 • vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar
 • aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna
 • ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris.

Det offentligas ansvar
Det offentliga, exempelvis myndigheter och kommuner, måste också ge dig som enskild förutsättning att hantera din egen säkerhet på ett rimligt sätt. Risken för att utsättas för skador i vårt samhälle ska vara så liten som möjligt och vi ska kunna räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

I broschyren "Om krisen eller kriget kommer" finns viktig information om hur du ska agera vid kris eller krig. Broschyren skickades till samtliga hushåll 2018.

Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ung familj med elavbrott hemma

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Rusta för en allvarlig händelse - exempelvis långvarigt elavbrott

Hemberedskap – klarar du ett elavbrott mitt i vintern? Vid ett elavbrott slocknar ljuset, radion och TV tystnar, spisen blir inte varm, kylen och frysen blir efter hand obrukbara, värmeelementen kallnar och hemdatorn kan inte användas.

Vår vattenförsörjning är också beroende av el. Efter några timmars elavbrott kommer inget vatten ur kranarna i höghus eller högt belägna småhus. Ur privata brunnar kan vatten inte erhållas genom eldrivna pumpar.

Det är viktigt att vara förberedd om ett långvarigt elavbrott skulle inträffa. Kommunen ansvarar för att minska påfrestningarna för de mest utsatta grupperna i samhället samt organiserar bland annat trygghetspunkter och vattentappställen. Du ansvarar för din beredskap i hemmet. Läs mer om trygghetspunkter längre ner på sidan.

Risken för långa elavbrott (mer än trettio minuter) är liten i Tyresö – utom på Brevikshalvön med flera områden där luftledningar fortfarande används. Kortare avbrott har vi då och då, men ofta märker vi dem inte alls. Ett långvarigt elavbrott kan dock inte uteslutas och kan i värsta fall pågå i flera dygn. Är det dessutom vinter med kyla och/eller omfattande snöoväder kan konsekvenserna lätt bli allvarliga.

Strömavbrott

I Tyresö är det Vattenfall som äger elnätet. På deras webbplats finns en karta där du kan se pågående strömavbrott, driftstörningar i elnätet samt när strömmen förväntas vara tillbaka i kommunen.

Aktuella strömavbrott hos Vattenfall Länk till annan webbplats.

Trygghetspunkter i Tyresö

Under en kris kan det behövas fysiska platser där du som Tyresöbo exempelvis kan få information och tillfälligt väderskydd eller ladda din mobiltelefon. Om Tyresö drabbas av en kris kan staden aktivera en eller flera sådana platser, utifrån var krisen uppstår och dess omfattning.

Här är stadens trygghetspunkter:

 • Tyresö Gymnasium och aulan – Farmarstigen 7
 • Kumla skola – Tors väg 12
 • Krusboda skola – Krusboda torg 14
 • Tyresö skola – Tyresövägen 6
 • Kulturcentrum på Nyboda skola – Pluggvägen 6 Hus B
 • Bio Forellen – Bollmora torg 9
 • Bollmoradalens kyrka – Kyrkogränd 14
 • Trollbäckens kyrka – Vendelsövägen 38
 • Tyresö Församlingshem – Kyrkvägen 6
Krislåda med det nödvändigaste

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Din krislåda

Listan från Livsmedelsverket innehåller livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur under lång tid, är enkla att tillaga eller kan ätas direkt som de är.

Lista på vilken mat du kan ha i en krislåda , 571 kB.

I broschyren "Om krisen eller kriget kommer" finns checklistor för vad du ska tänka på när det gäller både mat, vatten, värme och kommunikation.

Checklistor ur broschyren Om krisen eller kriget kommer , 87.3 kB.

Testa din krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en folder med sju uppdrag att genomföra under en vecka för att se hur du klarar det utifrån din nuvarande verklighet. Syftet är att vara bättre förberedd vid olika krissituationer.

Ladda ner foldern Sju dagar , 653.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Om larmet går – Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara finns ett särskilt varningssystem – VMA – Viktigt meddelande till allmänheten, även kallad Hesa Fredrik. Signalen testas fyra gånger per år.

Om du hör ett tut som du misstänker är VMA-signalen så följ information via någon av följande kanaler

Tänk på att det finns många olika ljud som kan misstas för att vara en VMA-signal, exempelvis sprängningar på byggarbetsplatser, signaler från larm från industrier med mera.

Läs mer om VMA och hör hur det låter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VMA-signalen testas fyra gånger per år

VMA-signalen testas fyra gånger årligen kl 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. VMA-signalen har smeknamnet Hesa Fredrik.

Då hörs under två minuters tid ett intervall av först sju sekunder signal, sedan 14 sekunders tystnad, om vartannat. När de två minuterna gått blir det först en längre paus av tystnad (90 sekunder) innan den 30 sekunder långa "faran över"-signalen avslutar testet.

I Tyresö finns tyfoner på olika platser i kommunen med hänsyn till tätbebyggt område. Låter tyfonen konstigt eller inte alls vid ett prov? Felanmälan gör du till Södertörns brandförsvarsförbund som åtgärdar problemet.

Formulär för felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det är upp till fastighetsägarna att i fredstid använda dem som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Skyddsrummen behöver inte städas ur nu, då det inte finns något hot mot Sverige.

Skyddsrummen är inte allmänna platser förrän de aktiveras. Det betyder att du inte automatiskt kan begära att få se ett skyddsrum.

Läs mer om skyddsrum på MSBs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På den här sidan kan du se hur skyddsrummen är fördelade i Sverige:

Skyddsrumskartan Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - hur samhället hanterar kriser

Vid en kris samverkar flera myndigheter och organisationer och det kan vara svårt att veta vem som kan ge svar på dina frågor. Krisinformation.se är en webbportal för krisinformation där du som medborgare får information om hur samhället hanterar kriser. Bakom informationen står ansvariga myndigheter.

På webbplatsen beskrivs vilket ansvar myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga aktörer har före, under och efter en krishändelse och vilken beredskap som finns för att förebygga kriser.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 april 2024