04 december 2020

4 december

Äldre som vill slippa att på baken dratta.
Gott råd: ta bort din matta!
Gör i tid ett klokt val
så slipper du riskera en saltomortal!

Nästan en tredjedel av alla olyckor inträffar i bostäder, framför allt i det egna hemmet.
Olycksfallen blir färre om du vet varför de inträffar och förebygger dem.

Enkla åtgärder i ditt hem för att minska olyckor

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 december 2020
Upp