13 december 2020

13 december

Tjuven undviker ofta hus
där det klart syns ljus!
Med hjälp av en och annan lampa
så kan du få tjuven att bort trampa…

En billig försäkring är att skaffa timers till några av dina lampor hemma som tänds och släcks på lite olika tider. Det är extra viktigt nu när mörkret kommer tidigt på eftermiddagen och tjuven lätt kan se vem som är hemma eller inte. Tjuven utnyttjar tiden mellan mörkrets inbrott till du kommer hem. Några lampor som då tänds och släcks på olika tider ger intrycket av att någon är hemma!
Glöm inte att sätta en timer på din radio. Lite ljud från bostaden förvirrar också tjuven!

Läs mer tips om hur du kan lura tjuven

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 december 2020
Upp