Stockholmsenkäten

Under våren 2024 gick den senaste Stockholmsenkäten ut bland skolungdomar. Enkäten handlar om att kartlägga ungdomars drogvanor, kriminalitet, skolk, psykisk ohälsa, skola, trivsel och levnadsförhållanden över tid. Resultaten släpps under hösten 2024.

Syfte med enkäten är att kartlägga ungdomars:

  • Drogvanor
  • Kriminalitet
  • Skolk
  • Psykisk ohälsa
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Skola, trivsel och mobbing
  • Fritid
  • Trygghet

Enkäten ger underlag för forskning och utveckling samt för att fördela resurser till förebyggande insatser. Den ger en klar bild till aktörer i det förebyggande arbetet till exempel till skola, fritid, socialtjänst, polis, frivilligsektor samt föräldrar.

Enkäten genomförs vartannat år. 2022 genomfördes enkäten i 409 skolor i Stockholmskommuner. Enkäten genomförs av elever i årskurs 9 och av andraårs- elever på gymnasiet och nästan 33 000 ungdomar svarade i år. Enkäten genomförs på lektionstid, och består av ett frågeformulär på drygt 100 frågor. Under våren 2024 har Stockholmsenkäten gått ut till nya nior och andraårselever, med resultat under hösten 2024.

Stockholmsenkäten brukar ha relativt hög svarsfrekvens i jämförelse med liknande stora undersökningar och i Tyresö var svarsfrekvensen hela 84 % år 2022.

Här hittar du resultaten från Stockholmsenkäten. Länk till annan webbplats.

 

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 maj 2024

Hitta på sidan