Langning

Langning och illegal alkoholförsäljning till ungdomar är ett problem i bland annat Tyresö. Vi arbetar sedan länge mot langning i Tyresö. Men vem är det som langar egentligen?

Ungdomar och alkohol

Det är viktigt att påpeka att allt fler unga faktiskt avstår helt och hållet från att dricka alkohol. Det ser vi även om vi tittar på Tyresös 15-åringar. Det visar tidigare drogundersökningar som genomförts på kommunens grundskolor. En trend har varit att allt fler ungdomar helt och hållet avstår ifrån att dricka alkohol. En del ungdomar väljer istället att prova narkotika och man väljer oftast cannabis som drog.

Tillsvidare gör vi inga egna drogundersökningar i Tyresö kommun utan har gått med i Stockholmsenkäten som bland annat handlar om ungdomars drogvanor.

Kronobergsmodellen

Modellen går ut på att polisen beslagtar alkohol från ungdomar under 20 år. Polisen kontaktar också ungdomarnas föräldrar direkt och ber dem hämta sina barn. Om det inte fungerar kopplas socialtjänsten in som kontaktar familjen och därefter gör en bedömning om och i så fall hur man går vidare. Fokus ligger alltså på ungdomar som är berusade, bär på alkohol och ungdomar som är i sällskap med någon som bär på alkohol.

En av polisens uppgifter är att försöka samla in uppgifter om var alkoholen kommer ifrån för att komma åt langarna. Precis så jobbar man enligt Kronobergsmodellen.

Vem är det som langar

Vanligaste sättet att få tag i alkohol, enligt de ungdomar som också uppgett att de dricker alkohol, är att får tag i alkohol från någon kompis, syskon eller annan närstående. Det är även vanligt att ungdomar får tag i alkohol via sociala medier. Det finns olika sätt att köpa alkohol via sociala medier, antingen kontakter via olika appar, chattfunktioner, via facebook, instagram m.fl. Ett tips till dig som förälder att ha koll på din ungdoms kontakter med andra personer via sociala medier.

Det är jätteviktigt att prata med unga vuxna om konsekvenserna av att langa till någon som är för ung att själv köpa alkohol.

Du som förälder, langa inte själv!

Svensk forskning visar att ungdomar som får dricka alkohol hemma, får alkohol av sina föräldrar, dricker också mer alkohol på egen hand. Så att bjuda sitt barn på alkohol och tro att det ska avdramatisera alkoholen visar sig oftast ha en helt motsatt effekt. Dessutom är det olagligt att som vuxen, oavsett om man är förälder, köpa ut alkohol till ungdomar som inte själva har åldern inne att köpa den.

Tipsa polisen

Har du sett någon som säljer alkohol till ungdomar, eller får kännedom om uppgifter som berör langning? Kontakta polisen för tips, genom att ringa 11414 eller tipsa på hemsidan och berätta vad du vet. Man kan lämna tips anonymt.

Tyresö kommun tycker att ungdomar är viktiga

Inför ungdomshelger som valborg, skolavslutningen, allhelgona och lucia samordnas ofta de aktörer som verkar ute i kommunen, så som uppsökande fritidsledare, fältassistenter, väktare och föreningsvärdar för att tillsammans ha en extra stor närvaro just vid dessa tillfällen.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 februari 2023