Information och föreläsningar

Tyresö kommun och polisen samverkar kring drogförebyggande föreläsningar till lärare och föräldrar.

Drogförebyggande information

Tyresö kommuns brottsförebyggande strateg informerar om alkohol och droger tillsammans med polisen på Tyresös skolor. Informationen består av allmän drogkunskap, narkotika som berusningsmedel, lagar, drogtecken, drogpolicy och rutiner då ungdomar upptäcks.

Två gånger per år brukar Tyresö kommun och polisen tillsammans anordna en drogförebyggande föreläsning riktad till tonårsföräldrar och personer som arbetar med ungdomar. För tillfället finns inget inbokat datum för nästa föreläsning.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 februari 2021