Rusta för en allvarlig händelse

Det är viktigt att vara förberedd om ett långvarigt elavbrott skulle inträffa. Kommunen ansvarar för att minska påfrestningarna för de mest utsatta grupperna i samhället samt organiserar bland annat kollektiva värmestugor, utspisningsställen och vattentappställen. Du ansvarar för din beredskap i hemmet.

Ungt par med elavbrott hemma

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Hemberedskap – klarar du ett elavbrott mitt i vintern? Vid ett elavbrott slocknar ljuset, radion och TV tystnar, spisen blir inte varm, kylen och frysen blir efter hand obrukbara, värmeelementen kallnar och hemdatorn kan inte användas.

Vår vattenförsörjning är också beroende av el. Efter några timmars elavbrott kommer inget vatten ur kranarna i höghus eller högt belägna småhus. Ur privata brunnar kan vatten inte erhållas genom eldrivna pumpar.

Risken för långa elavbrott (mer än trettio minuter) är liten i Tyresö – utom på Brevikshalvön med flera områden där luftledningar fortfarande används. Kortare avbrott har vi då och då, men ofta märker vi dem inte alls. Ett långvarigt elavbrott kan dock inte uteslutas och kan i värsta fall pågå i flera dygn. Är det dessutom vinter med kyla och/eller omfattande snöoväder kan konsekvenserna lätt bli allvarliga.

Kommunen försöker genom olika åtgärder minska påfrestningarna för de mest utsatta grupperna i samhället samt organiserar bland annat kollektiva värmestugor, utspisningsställen och vattentappställen men ansvarar inte för din beredskap i hemmet.

Gör din egen krislåda

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Vad kan jag ha i min krislåda?

Listan från Livsmedelsverket innehåller livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur under lång tid, är enkla att tillaga eller kan ätas direkt som de är.

Lista på vilken mat du kan ha i en krislåda

I broschyren "Om krisen eller kriget kommer" finns checklistor för vad du ska tänka på när det gäller både mat, vatten, värme och kommunikation.

Checklistor ur broschyren Om krisen eller kriget kommer

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 maj 2019