Krisinformation

Krisinformation.se är en webbportal för krisinformation där du som medborgare får information om hur samhället hanterar kriser. Bakom informationen står ansvariga myndigheter.

Vid en kris samverkar flera myndigheter och organisationer och det kan vara svårt att veta vem som kan ge svar på dina frågor.

På webbplatsen beskrivs vilket ansvar myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga aktörer har före, under och efter en krishändelse och vilken beredskap som finns för att förebygga kriser.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2018

Hitta på sidan