Ditt eget ansvar

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt hur din egen förmåga ser ut.

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Ditt eget ansvar

Lagen om skydd mot olyckor utgår från principen att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom.
Det innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Det är först när du inte klarar av att hantera en händelse som det offentliga ska kunna ge stöd.

I ditt ansvar ingår att:

  • vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar vår invanda och trygga vardag
  • vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva kan ta sitt ansvar
  • aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna
  • ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris.

Det offentligas ansvar
Det offentliga, exempelvis myndigheter och kommuner, måste också ge dig som enskild förutsättning att hantera din egen säkerhet på ett rimligt sätt. Risken för att utsättas för skador i vårt samhälle ska vara så liten som möjligt och vi ska kunna räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2018

Hitta på sidan