Din krisberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Här hittar du information så du kan bygga upp din egen krisberedskap. Du kan också läsa om hur kommunen kan komma att varna och informera hushållen vid en större olycka eller kris.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut till hushållen under 2018.

Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer

 

Din krisberedskap

 • Ditt eget ansvar

  Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt hur din egen förmåga ser ut.
 • Krisinformation

  Krisinformation.se är en webbportal för krisinformation där du som medborgare får information om hur samhället hanterar kriser. Bakom informationen står ansvariga myndigheter.
 • Rusta för en allvarlig händelse

  Det är viktigt att vara förberedd om ett långvarigt elavbrott skulle inträffa. Kommunen ansvarar för att minska påfrestningarna för de mest utsatta grupperna i samhället samt organiserar bland annat kollektiva värmestugor, utspisningsställen och vattentappställen. Du ansvarar för din beredskap i hemmet.
 • VMA – om larmet går

  VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten. Vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara finns ett särskilt varningssystem – Viktigt meddelande till allmänheten.
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 april 2021

Hitta på sidan