Vaccination mot covid-19

Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera dem som bor i regionen. Vem som erbjuds vaccin styrs av nationella prioriteringar.

Gratis och frivilligt

Vaccinet är gratis och att vaccinera sig är frivilligt. För de vacciner som är godkända nu, krävs två vaccinationer med ett antal veckors mellanrum för att ge fullgott skydd.

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination.

Hur bokar jag tid?

Du bokar via region Stockholms app Alltid Öppet eller via telefonbokning. Det finns också drop in -mottagningar.

Allt om vaccination i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Vaccination av barn och unga

Barn mellan 12 och 15 år erbjuds vaccination i region Stockholm. Bokning kan göras i appen Alltid öppet. Gruppen erbjuds också vaccination via Tyresös skolor. Berörda vårdnadshavare får information från respektive skola när det är aktuellt.

Om vaccination i skolorna (1177.se) Länk till annan webbplats.

Tredje dos vaccin för vissa grupper

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid särskilt boende, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1956 eller tidigare. Det måste ha gått minst fem månader sedan de fått andra dosen vaccin. Senare kommer alla från 18 år erbjudas en tredje dos.

Aktuell information om den tredje dosen vaccin finns på 1177.se Länk till annan webbplats.

Aktuell statistik om vaccinationer

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccinationerna mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Covidbevis

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som visar att du är vaccinerad mot covid-19 och ska underlätta för utlandsresor inom EU. Glöm inte att covidbeviset behöver förnyas efter en viss tid.

Här finns sidan för covidbevis – covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad covidbevis är och hur du kan skaffa ett Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2021