Vaccination mot covid-19

Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera dem som bor i regionen. Vem som erbjuds vaccin styrs av nationella prioriteringar.

Gratis och frivilligt

Vaccinet är gratis och att vaccinera sig är frivilligt. För de vacciner som är godkända nu, krävs två vaccinationer med ett antal veckors mellanrum för att ge fullgott skydd.

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination.

Hur bokar jag tid?

Du bokar via region Stockholms app Alltid Öppet eller via telefonbokning.

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Stockholms län Länk till annan webbplats.

(Vaccinationsmottagningen i Tyresö stängde den 30 september.)

Erbjudandet om sjukresor för riskgrupper i samband med vårdbesök och vaccination mot covid-19 upphör i samband med att Folkhälsomyndigheten tar bort flera restriktioner den 29 september.

Vaccination av barn och unga

Från och med oktober 2021 erbjuds vaccination av barn mellan 12 och 15 år i region Stockholm. Bokning kan göras i appen Alltid öppet sedan den 21 september. Senare under hösten kommer vaccination även att erbjudas i Tyresös skolor. Berörda vårdnadshavare får information när det blir aktuellt.

Aktuell information om vaccination finns på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Tredje dos vaccin för vissa grupper

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid särskilt boende, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin. Detta startar den 4 oktober.

Läkarorganisationerna på särskilt boende (SÄBO) för äldre ombesörjer vaccination av sina boende. I samband med detta kan de erbjuda eventuell personal som ännu inte är fullvaccinerade möjligheten att göra det.

Vårdcentralerna kommer kontakta personer med hemsjukvård och erbjuda dem vaccination.

Alla som är 80 år eller äldre kan boka tid hos någon av vaccinationsmottagningarna via appen Alltid öppet eller med telefonbokningen 08-428 429 30.

Detta gäller oavsett om man har hemtjänst eller inte. Om någon som är över 80 år har svårt att ta sig till en vaccinationsmottagning kan de kontakta sin vårdcentral om några veckor. Från och med vecka 41 kommer vårdcentralerna kunna erbjuda tid för vaccination av tredje dosen.

Hemtjänsttagare under 80 år kan inte boka tid hos vaccinationsmottagning, varken med appen Alltid öppet eller via telefonbokningen. De kommer att få ett brev som visar att de är hemtjänsttagare för att sedan kunna gå till de vaccinationsmottagningar som erbjuder drop-in. De kommer också från och med vecka 41 kunna kontakta sin vårdcentral för att boka tid för vaccination av tredje dosen. De uppmanas att ta med sig brevet från Region Stockholm för att visa att de är hemtjänsttagare.

I Folkhälsomyndighetens definitionen av hemtjänst ingår inte LSS. Närstående erbjuds inte dos 3 om de inte ingår i någon av grupperna ovan. Personal ska inte heller ta dos 3. Det ska gå minst en vecka mellan vaccin mot säsongsinfluensa och vaccin mot covid-19.

Aktuell information och statistik om vaccinationer

På 1177.se finns aktuell information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccinationerna mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Covidbevis

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som visar att du är vaccinerad mot covid-19 och ska underlätta för utlandsresor inom EU. Glöm inte att covidbeviset behöver förnyas efter en viss tid.

Här finns sidan för covidbevis - covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad Covidbevis är och hur du kan skaffa ett Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 oktober 2021