Åtgärder i skolor och förskolor under coronapandemin

Den 29 september lyfte Folkhälsomyndigheten de flesta av de grundläggande rekommendationer som varit rådande under pandemin. Det innebär att även Tyresös skolor och förskolor under hösten successivt kan lätta på de restriktioner som gällt under denna period. Barn, unga och vuxna ska fortsätta att stanna hemma vid symtom.

Rådet att stanna hemma även vid lindriga symtom gäller oavsett om man är vaccinerad eller ej. Testning rekommenderas från förskoleklass och uppåt, för att utesluta coronasmitta och korta frånvaron.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur länge barn, unga och vuxna ska stanna hemma Länk till annan webbplats.

Vi påminner också om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till ovaccinerade när ni vistas i våra lokaler. Dessa råd gäller dock inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Rekommendationer och råd efter den 29 september Länk till annan webbplats.

Eventuella utbrott av covid-19 i förskola och skola hanteras även fortsättningsvis i samråd med Smittskydd Stockholm.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 september 2021

Hitta på sidan