Har du frågor om coronaviruset?

Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Vi rekommenderar att alla i Tyresö, inklusive organisationer, föreningar och företag, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här hittar du aktuell information.
(Sidan uppdaterades 25 februari 2021)

 • Är du sjuk, stanna hemma och undvik sociala kontakter – även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, finns inte tillgång till tvål och vatten, använd handsprit.
 • Håll avstånd till andra ute i samhället (på restauranger, gym, badhus, butiker, bibliotek etc.)
 • Avstå från sociala sammanhang med större antal deltagare (fester, dop, begravningar)
 • Undvik onödiga resor i kollektivtrafiken.

Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens allmänna råd inför resorlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens råd till dig som är 70 år och äldrelänk till annan webbplats

God handhygien är ett av de viktigaste sätten att skydda sig mot coronaviruset.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Tvätta i minst 30 sekunder. Löddra tvålen ordentligt, tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen, skölj och torka.
 • Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Stanna hemma när du är sjuk eller känner luftvägssymtom för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Other languages – Andra språk

Information in English and other languages

Vaccination mot covid-19

Region Stockholm ansvarar för att vaccinera dem som bor i regionen. Vem som erbjuds vaccin först styrs av nationella prioriteringar.

Restriktioner för butiker och gym

Med stöd av den nya tillfälliga pandemilagen har regeringen beslutat att butiker, köpcentrum, gym och badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Dessutom gäller maxgränsen på åtta deltagare även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler.

Läs mer om de föreskrifterna för butiker, gym och köpcentrumlänk till annan webbplats

Tillfälliga pandemilagen – så sköter Länsstyrelsen tillsynen

Länsstyrelsen har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga pandemilagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

De verksamheter som är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Läs mer om hur Länsstyrelsen sköter tillsynenlänk till annan webbplats

Tipsa Länsstyrelsen om trängsel enligt pandemilagen

Vill du anmäla trängsel på restaurang?

Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår. Man inte vara mer än 4 personer vid samma bord. Alkohol får inte serveras efter kl 20.00.

Har du sett trängsel på en servering i Tyresö kan du kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF. De gör då en kontroll av verksamheten.

Folkhälsomyndighetens regler för restaurangerlänk till annan webbplats

Max åtta personer får samlas

Max åtta deltagare får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantag görs för begravningsceremonier, där gäller max 20 deltagare.

På restauranger får man inte vara fler än fyra i ett sällskap.

Länsstyrelsens beslut om max åtta personerlänk till annan webbplats

Använd munskydd där trängsel inte kan undvikas

Detta gäller i Region Stockholm: Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik i rusningstrafik vid alla tider i kollektivtrafiken så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19. Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Använd också engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, inte med säkerhet går att undvika i till exempel i butiker och på arbetsplatser. Generell munskyddsanvändning rekommenderas i nuläget inte i skolmiljön.

Läs mer om rekommendationen på Region Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Smittskyddsläkare Maria Rotzén berättar om vikten av munskydd och visar hur man görlänk till annan webbplats

Så använder du munskydd i samhället (utanför vård- och omsorgsverksamhet)länk till annan webbplats

Så arbetar Tyresö kommun med coronapandemin

Kultur- och fritidsverksamheter i Tyresö

Regeringen skärpte en rad restriktioner den 18 december 2020. Bland annat stängde kommuner all icke nödvändig verksamhet. Den 25 januari förlängdes restriktionerna, men med vissa lättnader för barn och unga.

Från och med 6 februari kan föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare idrotta organiserat såväl inom- som utomhus. Det gäller ishallar, inomhus-och utomhusanläggningar. Föreningar med verksamhet för personer födda 2001 eller tidigare får fortsatt idrotta organiserat utomhus.

För all verksamhet gäller fortfarande att undvika trängsel och att följa myndigheternas råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

Regeringens nya restriktionerlänk till annan webbplats

Det här gäller nu:

 • Bibliotekslokalerna i Tyresö var stängda från den 20 december, men man har kunnat fortsatt lämna, låna om och reservera böcker. I slutet av januari öppnade lokalerna för barn, senare även till ungdomar, vilket innebär att barn och ungdomar födda 2002 och senare är välkomna. Antalet besökare är begränsat.
  Läs mer om bibliotekets tjänster under perioden länk till annan webbplats
 • Nyboda fritidsgård har fortsatt öppet, och nu har även Kringlans och Krusbodas fritidsgårdar öppnat – alla med begränsat antal besökare. Café Bonza och Träffpunkt Strand har fortsatt stängt. Digital- och utomhusverksamhet fortsätter.
 • Idrottsanläggningar inomhus (sporthallar, gymnastiksalar och ishall) är öppna för skolor och organiserad föreningsledd verksamhet i mindre grupper (för barn och unga födda 2002 och senare) samt för professionell idrottsverksamhet med begränsat antal besökare. Omklädningsrummen är stängda förutom för toalettbesök och handtvätt.
 • Allmänhetens åkning är fortsatt inställd.
 • Idrottsanläggningar utomhus är öppna för skolor, spontanidrott och organiserad föreningsledd träning i mindre grupper. Omklädningsrummen håller stängt förutom för toalettbesök och handtvätt.
 • Fritidsbankens lokaler har öppet, men med maxbegränsning för antal besökare.
  tyreso.se/fritidsbanken
 • Kulturskolans verksamhet öppnades upp fysiskt för elever födda 2002 eller senare från och med måndagen den 8 februari. Detta gäller enskild undervisning samt gruppundervisning för barn med särskilda behov. Gruppundervisning för elever födda 2002 eller senare öppnas upp successivt.
 • Fysiska evenemang som kommunen arrangerar är inställda. Även andra aktörers evenemang kan bli inställda.
  Se tyreso.se/evenemang för aktuell information
 • Kvarnhjulet, matsalar, gymnastiksalar och övriga bokningsbara möteslokaler hyrs inte ut tills vidare.

Äldre, vård och omsorg

Säkra besök på våra vård- och omsorgsboenden. Du som vill besöka en närstående på ett av Tyresös vård- och omsorgsboenden behöver följa kommunens besöksrekommendationer, så att besöket genomförs så smittsäkert som möjligt.

Läs besöksrekommendationerna för Tyresös vård- och omsorgsboenden

Volontärshjälp – kommunen och kyrkan i samarbete

Tyresö kommun och Svenska kyrkan samarbetar för att hjälpa äldre och andra riskgrupper som är isolerade och behöver stöd. På Tyresö församlings webbplats finns mer information.

Läs mer om vilken hjälp som erbjudslänk till annan webbplats

Anmäl dig som volontär under pandeminlänk till annan webbplats

Skolor och förskolor

Vi är måna om att hålla våra förskolor och grundskolor öppna. Stängning görs enbart om det bedöms som nödvändigt, antingen på rekommendation av smittskyddsläkare eller på grund av att personalbortfallet är så stort att verksamheten inte kan bedrivas.

Åtgärder i Tyresös skolor och förskolor under coronapandemin

Delvis fjärrundervisning på högstadieskolorna från 11 januari

Från den 11 januari har undervisningen på högstadiet i kommunens skolor skett delvis som fjärrundervisning på distans. Du som är elev eller vårdnadshavare i någon av kommunens högstadieskolor håller dig uppdaterad via Vklass.

Vecka 10 sker all undervisning i högstadieskolorna på distans, enligt regionala smittskyddsrekommendationer.

Läs mer om undervisningen på högstadieskolorna

Öppna förskolans uteverksamhet öppen från 1 februari

Öppna förskolan är stängd, men utomhusverksamheten öppnade igen 1 februari.

Öppna förskolans uteverksamhet

Information till företagare

Kommunen har beslutat om flera konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Samlad information för dig som är företagare

Kontakt med kommunen

För att minimera spridningen av coronaviruset ber vi dig att undvika personliga besök i kommunens verksamheter, inklusive Servicecenter. Antal besökare i Servicecenter är begränsat till fyra – besöksdatorerna får endast användas för ärenden. Kontakta gärna Servicecenter via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till kommunen

Provtagning och antikroppstest

 • Du som är sjuk med symtom på covid-19 kan boka provtagning (PCR-test) via 1177.se. (1177 på telefon kan inte hjälpa dig att boka.)
 • Du som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19, kan boka tid för antikroppstest. Detta gäller för Region Stockholm.

1177.se – allt om provtagninglänk till annan webbplats

Någon tvättar händerna

Det är viktigt med god handhygien för att inte sprida smitta. Foto: Scandinav.

Statistik per kommun eller stadsdel

Folkhälsomyndigheten redovisar statistik för bekräftat antal smittade av covid-19 på kommunnivå.

Bekräftade fall i Sverige – statistik med diagram och kartorlänk till annan webbplats

Eftersom det råder patientsekretess kommer inte kommunen vare sig att ha tillgång till eller kunna ge några ytterligare uppgifter om sjukdomstillstånd eller uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Behöver du vård? Svar på frågor om viruset

Frågor om viruset – ring 113 13

Du hittar svar på många vanliga frågor på myndigheternas webbplatser. Om du inte hittar svar där kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Behöver du vård – besök först 1177.se

 • På webbplatsen 1177 Vårdguiden får du råd om när och var du bäst får vård.

1177.se – om coronavirusetlänk till annan webbplats

 • Gör Region Stockholms självskattningstest, för att se om du behöver kontakta vården.

Självskattningstestlänk till annan webbplats

 • Om du är sjuk, ska du först ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom.
 • Vid livshotande tillstånd är det alltid 112 som gäller.

Må bra psykiskt under coronapandemin

Coronapandemin påverkar oss på olika sätt. En del påverkas inte alls, andra känner oro och nedstämdhet. På 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad du kan göra själv för att må bättre och var du kan söka hjälp om du behöver det.

1177 Vårdguiden – om att må bra psykisktlänk till annan webbplats

Kontakta socialtjänsten i Tyresö vid oro

Nu när många familjer spenderar mer tid än vanligt hemma, är vissa grupper i samhället extra utsatta. Det gäller exempelvis barn i familjer med en instabil livssituation och personer som lever i våldspräglade relationer. Kontakta socialtjänsten om du är orolig för dig själv, eller för någon annan.

Läs mer om hur du når socialtjänsten

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2021