Har du frågor om coronaviruset?

Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Vi rekommenderar att alla i Tyresö, inklusive organisationer, föreningar och företag, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här hittar du aktuell information.
(Sidan uppdaterades 24 november 2020)

 • Är du sjuk, stanna hemma och undvik sociala kontakter – även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Håll avstånd till andra ute i samhället (på restauranger, gym, badhus, butiker, bibliotek etc.)
 • Avstå från sociala sammanhang med större antal deltagare (fester, dop, begravningar)
 • Undvik onödiga resor i kollektivtrafiken.

Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens allmänna råd inför resorlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens råd till dig som är 70 år och äldrelänk till annan webbplats

God handhygien är ett av de viktigaste sätten att skydda sig mot coronaviruset.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Tvätta i minst 30 sekunder. Löddra tvålen ordentligt, tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen, skölj och torka.
 • Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Stanna hemma när du är sjuk eller känner luftvägssymtom för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Other languages – Andra språk

Information in English and other languages

Max åtta personer får samlas

Länsstyrelsen beslutade den 24 november att max åtta deltagare får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantag görs för begravningsceremonier, där gäller max 20 deltagare.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det här beslutet. Det gäller inte heller arbetsplatser, restauranger, gym eller liknande platser, men även där bör man undvika att vara fler än åtta, särskilt om det inte går att hålla avstånd.

Beslutet gäller från den 24 november och utgångspunkten är att det inte ska gälla längre än fyra veckor.

Länsstyrelsens beslut om max åtta personerlänk till annan webbplats

Skärpta allmänna råd i Stockholms län

Den 19 november förlängde folkhälsomyndigheten de skärpta allmänna råd som gällt sedan den 29 oktober:

 • Avstå från att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 • Avstå från att arrangera eller delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.

De allmänna råden är skärpta även för arbetsplatser och för verksamheter – till exempel butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar:

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Dessa råd gäller till och med den 13 december, men kan förlängas.

Läs mer på Region Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Så arbetar Tyresö kommun med coronapandemin

Äldre, vård och omsorg

Rekommendation att avstå från besök på Tyresös vård- och omsorgsboenden. Efter beslut av Folkhälsomyndigheten, infördes den 29 oktober skärpta allmänna råd i Stockholms län, på grund av den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19. Av omsorg om de boende på Tyresös vård- och omsorgsboenden rekommenderar Tyresö kommun därför att du avstår från besök på boendena.

Läs mer om besök på Tyresös vård- och omsorgsboenden

Verksamheter öppnade igen den 28 september. Måndagen den 28 september öppnade dessa verksamheter inom äldre- och omsorgsförvaltningen igen, efter att ha varit pausade sedan den 10 april:

 • daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • dagverksamhet för personer med demenssjukdom och kognitiva funktionsnedsättningar
 • växelvård (periodvis vård på kommunens korttidsboende inom vård- och omsorgsboende).

Volontärshjälp – kommunen och kyrkan i samarbete

Tyresö kommun och Svenska kyrkan samarbetar för att hjälpa äldre och andra riskgrupper som är isolerade och behöver stöd.

Läs mer om vilken hjälp som erbjuds – och hur man blir volontär

Skolor och förskolor

Skolor och förskolor håller öppet. Vi är måna om att hålla våra förskolor och grundskolor öppna. En stängning skulle ge stora effekter på samhället. Är man frisk och utan symtom ska man vara i skolan. Stängning görs enbart om det bedöms som nödvändigt, antingen till följd av omfattande smittspridning eller på grund av att personalbortfallet är så stort att verksamheten inte kan bedrivas.

Åtgärder har införts i skolan för att minska risken för smittspridning och personal och vårdnadshavare uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Åtgärder i Tyresös skolor och förskolor under coronapandemin

Öppna förskolan har all sin verksamhet utomhus.

Öppna förskolan

Evenemang och föreningsaktiviteter

Tyresö kommun genomför endast de evenemang som enligt Folkhälsomyndighetens riskanalys inte anses leda till en ökad risk för smittspridning.

Detta gäller för Tyresö kommuns kultur- och fritidsaktiviteter tills vidare

 • Allmänhetens åkning i våra ishallar är inställd.
 • Biblioteken är öppna, men de är inga mötesplatser. Gör gärna dina ärenden på bibliotekets webbplats. Tidigare åtgärder som förlängda lånetider, slopad förseningsavgift med mera kvarstår.
  Bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats
 • Fritidsgårdarna är öppna, men arrangemang genomförs inte. Fritidsklubbarna är öppna.
 • De evenemang inomhus som kommunen arrangerar är inställda. Även andra aktörers evenemang kan bli inställda. Se tyreso.se/evenemang för aktuell information.
 • Vi hyr inte ut Kvarnhjulet, matsalar och övriga möteslokaler.
 • Vi hyr inte ut våra idrottslokaler till privatpersoner, undantag gäller för barnkalas i gymnastiksalar.

Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer av evenemang och idrottsföreningar med fleralänk till annan webbplats

Stöd till företagare

Kommunen har beslutat om flera konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Samlad information för dig som är företagare

Vill du anmäla trängsel på restaurang?

Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer. Från och med 3 november får man inte vara mer än 8 personer vid samma bord. Har du sett trängsel på en servering i Tyresö kan du kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF. De gör då en kontroll av verksamheten.

Folkhälsomyndighetens regler för restaurangerlänk till annan webbplats

Kontakt med kommunen

För att minimera spridningen av coronaviruset ber vi dig att undvika personliga besök i kommunens verksamheter, inklusive Servicecenter. Antal besökare i Servicecenter är begränsat till fyra – besöksdatorerna får endast användas för ärenden. Kontakta gärna Servicecenter via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till kommunen

Provtagning och antikroppstest

 • Du som är sjuk med symtom på covid-19 kan boka provtagning (PCR-test) via 1177.se. (1177 på telefon kan inte hjälpa dig att boka.)
 • Du som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19, kan boka tid för antikroppstest. Detta gäller för Region Stockholm.

1177.se – allt om provtagninglänk till annan webbplats

Någon tvättar händerna

Det är viktigt med god handhygien för att inte sprida smitta. Foto: Scandinav.

Statistik per kommun eller stadsdel

Folkhälsomyndigheten redovisar statistik för bekräftat antal smittade av covid-19 på kommunnivå.

Bekräftade fall i Sverige – statistik med diagram och kartorlänk till annan webbplats

Eftersom det råder patientsekretess kommer inte kommunen vare sig att ha tillgång till eller kunna ge några ytterligare uppgifter om sjukdomstillstånd eller uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Behöver du vård? Svar på frågor om viruset

Frågor om viruset – ring 113 13

Du hittar svar på många vanliga frågor på myndigheternas webbplatser. Om du inte hittar svar där kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Behöver du vård – besök först 1177.se

 • På webbplatsen 1177 Vårdguiden får du råd om när och var du bäst får vård.

1177.se – om coronavirusetlänk till annan webbplats

 • Gör Region Stockholms självskattningstest, för att se om du behöver kontakta vården.

Självskattningstestlänk till annan webbplats

 • Om du är sjuk, ska du först ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom.
 • Vid livshotande tillstånd är det alltid 112 som gäller.

Må bra psykiskt under coronapandemin

Coronapandemin påverkar oss på olika sätt. En del påverkas inte alls, andra känner oro och nedstämdhet. På 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad du kan göra själv för att må bättre och var du kan söka hjälp om du behöver det.

1177 Vårdguiden – om att må bra psykisktlänk till annan webbplats

Kontakta socialtjänsten i Tyresö vid oro

Nu när många familjer spenderar mer tid än vanligt hemma, är vissa grupper i samhället extra utsatta. Det gäller exempelvis barn i familjer med en instabil livssituation och personer som lever i våldspräglade relationer. Kontakta socialtjänsten om du är orolig för dig själv, eller för någon annan.

Läs mer om hur du når socialtjänsten

Helena Törnqvist, t f kommunikationschef i Tyresö kommun, intervjuas om coronaläget i november. Intervjun sänds på Tyresöradion fram till 6 december 2020.

Lyssna på intervjun i Tyresöradionlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 december 2020
Upp