Har du frågor om coronaviruset?

Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Vi rekommenderar att alla i Tyresö, inklusive organisationer, föreningar och företag, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här hittar du aktuell information.
(Sidan uppdaterades 15 juli 2021)

Provtagning och antikroppstest

 • Du som är sjuk med symtom på covid-19 kan boka provtagning (PCR-test) via 1177.se. (1177 på telefon kan inte hjälpa dig att boka.)
 • Du som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19, kan boka tid för antikroppstest mot en kostnad (gäller för Region Stockholm).

1177.se – allt om provtagning Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Region Stockholm ansvarar för att vaccinera dem som bor i regionen. Vem som erbjuds vaccin först styrs av nationella prioriteringar.

Covidbevis

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som visar att du är vaccinerad mot covid-19. Beviset ska underlätta för utlandsresor inom EU.

Läs mer om vad Covidbevis är och hur du kan skaffa ett. Länk till annan webbplats.

Behöver du vård? Svar på frågor om viruset

Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom.

Besök först 1177.se

 • På webbplatsen 1177 Vårdguiden får du råd om när och var du bäst får vård.

1177.se – om coronaviruset Länk till annan webbplats.

 • Gör Region Stockholms självskattningstest, för att se om du behöver kontakta vården.

Självskattningstest Länk till annan webbplats.

 • Om du är sjuk, ska du först ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom.
 • Vid livshotande tillstånd ring 112.
 • Är du sjuk, stanna hemma och undvik sociala kontakter – även om du bara känner dig lite sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, finns inte tillgång till tvål och vatten, använd handsprit.
 • Håll avstånd till andra ute i samhället (på restauranger, gym, badhus, butiker, bibliotek med mera).
 • Avstå från sociala sammanhang med större antal deltagare (fester, dop, begravningar).
 • Undvik onödiga resor i kollektivtrafiken.

God handhygien är ett av de viktigaste sätten att skydda sig mot coronaviruset.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Tvätta i minst 30 sekunder. Löddra tvålen ordentligt, tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen, skölj och torka.
 • Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Stanna hemma när du är sjuk eller känner luftvägssymtom för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Other languages – Andra språk

Information in English and other languages

Tillfälliga pandemilagen – så sköter Länsstyrelsen tillsynen

Länsstyrelsen har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari och gäller till utgången av september. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Läs mer om hur Länsstyrelsen sköter tillsynen Länk till annan webbplats.

Tipsa Länsstyrelsen om trängsel enligt pandemilagen via e-post

Så många personer får samlas från 15 juli 2021

Från 15 juli är det nya regler för hur många som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en tabell där du kan se vad som gäller för olika slags lokaler och arrangemang både utomhus och inomhus.

Max antal deltagare vid olika sammankomster och lokaler Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt.

Restriktioner för restauranger och annan servering från 1 juli 2021

Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår. Ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 8 personer. Utomhus är storleken på sällskap inte begränsad. Restaurangernas öppettider har återgått till det normala.

Folkhälsomyndighetens regler för restauranger Länk till annan webbplats.

Munskydd

Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Rekommendationer att använda munskydd i kollektivtrafiken slopades 1 juli.

Läs om Folkhälsomyndigheten rekommendationer om munskydd Länk till annan webbplats.

Så arbetar Tyresö kommun med coronapandemin

Kultur- och fritidsverksamheter i Tyresö

Tyresö kommun har öppnat upp samtliga idrottsanläggningar inomhus och utomhus för all organiserad idrottsverksamhet. Det betyder att även de födda 2001 och tidigare ges möjlighet att börja träna organiserat igen.

Vi följer Smittskydd Stockholms och Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Äldre, vård och omsorg

Säkra besök på våra vård- och omsorgsboenden. Du som vill besöka en närstående på ett av Tyresös vård- och omsorgsboenden behöver följa kommunens besöksrekommendationer, så att besöket genomförs så smittsäkert som möjligt.

Läs besöksrekommendationerna för Tyresös vård- och omsorgsboenden

Skolor

Vi är måna om att hålla våra förskolor och grundskolor öppna. Stängning görs enbart om det bedöms som nödvändigt, antingen på rekommendation av smittskyddsläkare eller på grund av att personalbortfallet är så stort att verksamheten inte kan bedrivas.

Åtgärder i Tyresös skolor och förskolor under coronapandemin

Åtgärder på Tyresö gymnasium och C3L under coronapandemin

Information till företagare

Kommunen har beslutat om flera konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Samlad information för dig som är företagare

Kontakt med kommunen

För att minimera spridningen av coronaviruset ber vi dig hålla avstånd när du besöker kommunens verksamheter, inklusive Servicecenter. Kontakta gärna Servicecenter via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till kommunen

Statistik per kommun eller stadsdel

Folkhälsomyndigheten redovisar statistik för bekräftat antal smittade av covid-19 på kommunnivå.

Bekräftade fall i Sverige – statistik med diagram och kartor Länk till annan webbplats.

Eftersom det råder patientsekretess kommer inte kommunen vare sig att ha tillgång till eller kunna ge några ytterligare uppgifter om sjukdomstillstånd eller uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Må bra psykiskt under coronapandemin

Coronapandemin påverkar oss på olika sätt. En del påverkas inte alls, andra känner oro och nedstämdhet. På 1177 Vårdguiden kan du läsa om vad du kan göra själv för att må bättre och var du kan söka hjälp om du behöver det.

1177 Vårdguiden – om att må bra psykiskt Länk till annan webbplats.

Kontakta socialtjänsten i Tyresö vid oro

Nu när många familjer spenderar mer tid än vanligt hemma, är vissa grupper i samhället extra utsatta. Det gäller exempelvis barn i familjer med en instabil livssituation och personer som lever i våldspräglade relationer. Kontakta socialtjänsten om du är orolig för dig själv, eller för någon annan.

Läs mer om hur du når socialtjänsten

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 juli 2021