Har du frågor om coronaviruset?

Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Vi rekommenderar att alla i Tyresö, inklusive organisationer, föreningar och företag, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här hittar du aktuell information.
(Sidan uppdaterades 1 april 2022)

Folkhälsomyndigheten ansvarar för de allmänna råd, rekommendationer och regler som gäller.

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Covid-19 upphörde att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom den 31 mars 2022.

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder.

Läs vad som gäller från den 9 februari 2022 Länk till annan webbplats.

Provtagning och antikroppstest

Från och med den 9 februari 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att enbart patienter, omsorgstagare och personal inom vård- och äldreomsorg ska testa sig. Det är inte längre möjligt att boka antikroppstester i Stockholms län för att se om man tidigare har haft covid-19.

1177.se – allt om provtagning Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Hur bokar jag tid? Du bokar via Region Stockholms app Alltid Öppet eller via telefonbokning. Det finns också drop in-mottagningar.

Allt om vaccination i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Covidbevis

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som visar att du är vaccinerad mot covid-19.

Läs mer om vad Covidbevis är och hur du kan skaffa ett. Länk till annan webbplats.

Behöver du vård? Besök först 1177.se

  • På webbplatsen 1177 Vårdguiden får du råd om när och var du bäst får vård.

1177.se – om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Other languages – andra språk

Information in English and other languages

Säkra besök på våra omsorgsboenden

Du som vill besöka en närstående på ett av Tyresös vård- och omsorgsboenden behöver följa kommunens besöksrekommendationer, så att besöket genomförs så smittsäkert som möjligt.

Läs besöksrekommendationerna för Tyresös vård- och omsorgsboenden

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 maj 2022