Vision och fokusområden

En viktig del av kommunplanen som gäller för mandatperioden är den långsiktiga visionen. Till visionen finns tre prioriterade fokusområden och fyra långsiktiga mål kopplade.

Fullständig beskrivning hittar du i kommunplanen.

Vision

Tyresös vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter och fungerar som ledstjärna för kommunens arbete. Visionen är framtagen av kommunens politiker i samverkan och grundar sig på Tyresöbornas tankar om hur vi vill att Tyresö ska vara att bo, leva och arbeta i. Den övergripande visionen är:

Tyresö kommuns vision

I Tyresö finns det hållbara livet, nära storstad, skog och skärgård. I Tyresö finns plats för alla – här trivs nya tankar. Tillsammans skapar vi trygghet och tillit. Tyresö är hemma!

Se filmen om Tyresö visionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trefokusområden

Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision. Fokusområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer.

Trygga - hela livet

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.

Delaktiga - tillsammans

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.

I balans - för hållbarhet och hälsa

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet..

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.

För varje fokusområde finns strategiska mål formulerade som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019-2022 finns fyra strategiska mål:

  1. Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.
  2. Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling.
  3. Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet.
  4. Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa.
Grundförutsättningar

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden:

  • Hållbar ekonomi
  • Hållbar kvalitetsutveckling
  • Attraktiv arbetsgivare
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 november 2020
Upp