Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen tilldelar rättigheter till nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Tyresö kommun hör inte till de kommuner som räknas upp i lagen som ett så kallat förvaltningsområde.

Lagen bygger på en konvention från Europarådet som Sverige ratificerat (antagit) år 2000. Denna konvention är en del av Europarådets arbete för mänskliga rättigheter.

Den svenska lagen tilldelar rättigheter till nationella minoriteter och minoritetsspråk. Till de nationella minoriteterna räknas i Sverige judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

En kommun kan vara ett så kallat förvaltningsområde för ett eller flera minoritetsspråk. Då ska kommunen också kunna tillhandahålla exempelvis förskola och äldreomsorg på minoritetsspråket och rätt att kommunicera med kommunen på minoritetsspråket. Tyresö kommun är inte ett sådant förvaltningsområde. Vissa kommuner pekas ut direkt i lagen som förvaltningsområde för visst språk. Tyresö kommun hör inte till de kommuner som räknas upp i lagen. Det finns också möjlighet för en kommun att ansluta sig frivilligt som förvaltningsområde. Tyresö kommun har valt att inte göra detta.

Viktiga bestämmelser i lagen som gäller för alla kommunmedlemmar som tillhör de nationella minoriteterna oavsett om kommunen är ett förvaltningsområde eller inte är rätt till inflytande i kommunen, samt större möjlighet till hemspråksundervisning i skolan på minoritetsspråken.

Läs mer om lagen och de nationella minoriteterna på webbplatsen  www.minoritet.selänk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 augusti 2018
Upp

Hitta på sidan