Budget och redovisning

Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.

Kommunplan - mål och budget

Kommunplanen gäller hela mandatperioden men uppdateras varje år med mål, budgetramar och investeringsprogram. 

Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2016

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2015

Nämndplaner

Varje nämnd tar årligen fram en plan som beskriver hur verksamheten ska genomföras till den budget man har fått. Här är 2018 års planer (arbetet med 2019 års planer är försenat, de beräknas vara klara i början av 2019):

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Årsredovisning

Årsredovisningen visar hur nämnderna arbetat med och uppfyllt kommunfullmäktiges mål. Den tas fram under våren efterföljande år.

Tyresö kommuns årsredovisning 2017länk till annan webbplats

Tyresö kommuns årsredovisning 2017, pdf-format

Tyresö kommuns årsredovisning 2016, pdf-format

Tyresö kommuns årsredovisning 2015, pdf-format

Delårsrapporter

En förenklad resultaträkning av mindre omfattning än en årsredovisning som tas fram varje tertial (var fjärde månad).

Delårsrapport augusti 2018

Delårsrapport april 2018

Delårsrapport augusti 2017 

Delårsrapport april 2017

Delårsrapport augusti 2016

Delårsrapport april 2016

Delårsrapport augusti 2015

Delårsrapport april 2015

Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 januari 2019
Upp