Budget och redovisning

Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.

Kommunplan - mål och budget

Kommunplanen gäller hela mandatperioden men uppdateras varje år med mål, budgetramar och investeringsprogram. 

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018

Nämndplaner

Varje nämnd tar årligen fram en plan som beskriver hur verksamheten ska genomföras till den budget man har fått. Här är 2018 års planer:

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

Årsredovisning

Årsredovisningen visar hur nämnderna arbetat med och uppfyllt kommunfullmäktiges mål. Den tas fram under våren efterföljande år.

Tyresö kommuns årsredovisning 2016

Delårsrapporter

En förenklad resultaträkning av mindre omfattning än en årsredovisning som tas fram varje tertial (var fjärde månad).

Delårsrapport april 2017
Delårsrapport augusti 2017 

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 februari 2018
Upp