Budget och redovisning

Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Här finns den övergripande kommunplanen och alla nämndplaner, samt årsredovisning och delårsrapporter. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.

Kommunplan – mål och budget

Kommunplanen gäller hela mandatperioden men uppdateras varje år med mål, budgetramar och investeringsprogram. 

Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Kommunplan 2019–2022 med budget för 2019

Kommunplan 2015–2018 med budget för 2018

Kommunplan 2015–2018 med budget för 2017

Kommunplan 2015–2018 med budget för 2016

Kommunplan 2015–2018 med budget för 2015

Nämndplaner

Varje nämnd tar årligen fram en plan som beskriver hur verksamheten ska genomföras till den budget man har fått. Här är 2019 års planer:

Arbetsmarknads- och socialnämnden:

Arbete och integrations nämndplan

Individ- och familjeomsorgens nämndplan

Barn- och utbildningsnämnden:

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan

Byggnadsnämnden:

Byggnadsnämndens nämndplan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:

Gymnasium och gymnasiesärskolans nämndplan

Vuxenutbildningens nämndplan

Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens nämndplan

Kultur- och fritidsnämnden:

Kultur- och fritidsnämndens nämndplan

Äldre- och omsorgsnämnden

Omsorg om personer med funktionsnedsättning - nämndplan

Äldreomsorgens nämndplan

Årsredovisning

Årsredovisningen visar hur nämnderna arbetat med och uppfyllt kommunfullmäktiges mål. Den tas fram under våren efterföljande år.

Tyresö kommuns årsredovisning 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tyresö kommuns årsredovisning 2018, pdf-format

Tyresö kommuns årsredovisning 2017länk till annan webbplats

Tyresö kommuns årsredovisning 2017, pdf-format

Tyresö kommuns årsredovisning 2016, pdf-format

Tyresö kommuns årsredovisning 2015, pdf-format

Delårsrapporter

En förenklad rapport av mindre omfattning än en årsredovisning tas fram per tertial, april respektive augusti.

Delårsrapport april 2019

Delårsrapport augusti 2018

Delårsrapport april 2018

Delårsrapport augusti 2017 

Delårsrapport april 2017

Delårsrapport augusti 2016

Delårsrapport april 2016

Delårsrapport augusti 2015

Delårsrapport april 2015

Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Upp