TiB - tjänsteman i beredskap

Vid en oönskad händelse i kommunen som kräver smidig och effektiv larm­ning internt i kommunen är det fördelaktigt med ”en väg in”, en så kallad TiB-funktion, tjänsteman i beredskap.

Bakgrund

Vid en oönskad händelse i kommunen och som kräver smidig och effektiv larm­ning internt i kommunen är det fördelaktigt med ”En väg in” - en så kallad TiB- funktion (tjänsteman i beredskap).

Alla statliga myndigheter och landsting måste ha en TiB och nu är många kommuner runt om i landet inne på samma linje.

Syftet med en TiB Tyresö är att vara kommunens kontaktyta utifrån för andra aktörer/myndigheter främst vid allvarliga - och krisartade händelser.

Den främsta uppgiften är att ta emot informa­tion om - och eventuellt larm vid allvarliga händelser. Samtidigt förenklas kontakten med kommunen och man säkerställer att det alltid finns någon som svarar även efter ordinarie arbetstid.

TiB nås på telefon 08-721 23 16 dygnet runt, alla dagar på året.

Icke akuta frågor tar du kontakt med Servicecenter

OBS !
Vid polisärenden och bränder gäller alltid 112

Sidan publicerad av: Maj Fagerlund Ingels
Senast uppdaterad: 4 mars 2019
Upp

Hitta på sidan