Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn 1-18 år mantalsskrivna i kommunen och för dem som deltar i kommunens verksamheter.

Försäkringen gäller vid olycksfall och omfattar bland annat elever, barn och ungdomar folkbokförda i kommunen samt andra grupper inom Tyresö kommuns verksamheter.

Vad gäller försäkringen för?
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Denna försäkring som kommunen tecknat gäller ej för sjukdom.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spar alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
  • Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall SRF kontaktas för bekräftelse.
  • Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller per fax- se länk.
  • Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan beställning av taxiresor göras

Försäkringsbesked kan du hitta här på Stockholmsregionens försäkringsbolags hemsidalänk till annan webbplats

Hur anmäler man?
Skadeanmälan kan göras på denna sidalänk till annan webbplats av målsman eller skadelidande.


Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp

Hitta på sidan