Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Utbildning och övning

Samtliga nya medlemmar genomför en grundutbildning samt repetitionsutbildas sedan årligen.

Grundutbildning

Grundutbildningens bekostas med statsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Grundutbildningens genomförs om sammanlagt 36 timmar på ett år under kvällar (måndag-torsdag) och vissa lördagar i samarbete med personal från Tyresö kommun.
Den leds av instruktörer från olika organisationer.

Omfattning i stort

  • Vårt sårbara samhälle
  • Samhällets krisberedskap
  • Frivilliga försvarsorganisationer
  • Kommunkunskap (uppgifter, organisation, risker och sårbarhet, infrastruktur)
  • Skydd mot olyckor (första hjälpen, hjärt-lungräddning, brandskydd)
  • Hemberedskap
  • Radiosignalering
  • Krisinformation
  • Att möta människor i kris
  • 30-minutersmetoden (ta hand om spontant frivilliga)

Repetitionsutbildning

Frivilliga resursgruppen repetitionsutbildas årligen för att kunskaper och färdigheter från grundutbildningen ska vidmakthållas (till exempel i sjukvård, brandskydd, radiosignalering). Innehållet varierar något från år till år, beroende på behovet.

Enligt ditt beredskapsavtal ska du årligen delta i utbildning/övningar enligt din avtalstid (20 timmar för huvuddelen, 30-50 timmar för vissa chefer).

Kostnader för repetitionsutbildningen betalas av kommunen.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Upp