FRG - Frivillig resursgrupp i Tyresö - Frivillig resursgrupp

Vid en extraordinär händelse kommer kommunens ordinarie resurser att bli hårt ansträngda och behöver på olika sätt förstärkas med frivilliga. Då rycker kommunens Frivilliga Resursgrupp in

Frivillig resursgrupp ( FRG ) i Tyresö kommun har funnits sedan 2001 och är en av de första i landet. FRG är ett begrepp som 2004 infördes av dåvarande Krisberedskapsmyndigheten som ett rekommenderat stöd i kommunernas krishantering.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 april 2020
Upp

Hitta på sidan