Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kommunens krisberedskap

En kommun ska kunna leda verksamheter effektivt vid en kris - till exempel vid långvariga avbrott i el- eller vattenförsörjningen, oväder som leder till översvämningar eller snökaos.

Extraordinära eller allvarliga händelser kan nästan aldrig förebyggas.
Det gäller därför i stället att försöka motverka händelsens fortsatta förlopp och lindra effekten av konsekvenserna, det vill säga göra sårbarheten så liten som möjligt. 

Ledning vid kris

Ledning vid kris kan till stora delar genomföras med ordinarie organisation och med personalen i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste vi dock göra en anpassning av den ordinarie organisationen till någonting som bättre svarar mot de speciella krav som ställs på kommunen vid en kris. Detta gäller framförallt funktioner som ledning, samordning, samband, information, rapportering och service. Viss förstärkning med frivilliga blir dessutom nödvändig.
Ledningsplatser är försedda med reservkraft och goda kommunikationsmöjligheter via både radio och telefoni.

Upplysningscentral öppnas vid behov

Kommunens växel och webbplats har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.

En upplysningscentral för information via telefon till allmänheten upprättas om det krävs. Information lämnas också via lokalradion-Tyresöradion på 91,4 MHz
Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som går ut från kommunen alltid godkänd av krisledningsgruppen.

Kommunen kommer vid behov att aktivera ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för information.

När numret aktiveras och Upplysningscentralen bemannas kommer meddelande om detta här på webbplatsen och via Tyresöradion.

Vill du lära dig mer om krishanteringssystemet i Sverige?

Vill du bli mer bekant med grundläggande begrepp och få baskunskaper i området krisberedskap? På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Upp