Ett tryggare Granängsringen

Under hösten 2019 har satsningen på Ett tryggare Granängsringen startats upp. Kommunen tillsammans med Tyresö bostäder, boende, föreningar, polis och näringsliv ska gemensamt ta ansvar för att öka tryggheten i Granängsringen.

Initiativet är ett led i kommunens trygghetsarbete och ambitionen är att ta ett helhetsgrepp om de insatser som behövs för att de boende ska känna sig trygga i sitt bostadsområde. Genom satsningen Ett tryggare Granängsringen kan vi tillsammans öka både trygghet och delaktighet. Vilket stämmer väl med Tyresös vision.

I slutet av augusti hölls ett första möte. Ett 50-tal representanter för boende, föreningar, kommun, Tyresö bostäder och polis fanns på plats i Nyboda skola för att ta del av hur man har lyckats på andra platser i landet och tillsammans bidra med goda idéer för det fortsatta arbetet. Man ska bland annat vi ska bygga på de idéer som redan finns och se vad som kan göra på kort och på lång sikt.

Under september har en arbetsgrupp bildats och ansvarig samordnare är Tomas Olausson som även är chef för fritidsgårdarna i Tyresö.

Vill du vara med i samarbetet?

Är ditt företag eller förening intresserad av att veta mer, kontakta Tomas Olausson på tomas.olausson@tyreso.se eller telefon 08-578 297 41


Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Upp