Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Stockholmsenkäten

Tyresö kommun deltog i Stockholmsenkäten 2018. Stockholmsenkäten handlar om att kartlägga ungdomars drogvanor, kriminalitet, skolk, psykisk ohälsa, skola, trivsel och levnadsförhållanden över tid.

Syfte med enkäten är att kartlägga ungdomars:

  • Drogvanor
  • Kriminalitet
  • Skolk
  • Psykisk ohälsa
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Skola, trivsel och mobbing
  • Fritid
  • Trygghet

Enkäten ger underlag för forskning och utveckling samt för att fördela resurser till förebyggande insatser. Den ger en klar bild till aktörer i det förebyggande arbetet till exempel till skola, fritid, socialtjänst, polis, frivilligsektor samt föräldrar.

Enkäten genomförs vartannat år. 2018 genomfördes enkäten i 25 av 26 Stockholmskommuner. Enkäten genomförs av elever i årskurs 9 och av andraårs- elever på gymnasiet. Enkäten genomförs på lektionstid, 1 lektion, och består av ett frågeformulär på 101 stycken frågor.


Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 november 2019
Upp

Hitta på sidan