Stockholmsenkäten

Tyresö kommun deltog senast 2018 i Stockholmsenkäten. Under våren 2020 genomförst enkäten igen bland skolungdomar. Enkäten handlar om att kartlägga ungdomars drogvanor, kriminalitet, skolk, psykisk ohälsa, skola, trivsel och levnadsförhållanden över tid.

Syfte med enkäten är att kartlägga ungdomars:

  • Drogvanor
  • Kriminalitet
  • Skolk
  • Psykisk ohälsa
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Skola, trivsel och mobbing
  • Fritid
  • Trygghet

Enkäten ger underlag för forskning och utveckling samt för att fördela resurser till förebyggande insatser. Den ger en klar bild till aktörer i det förebyggande arbetet till exempel till skola, fritid, socialtjänst, polis, frivilligsektor samt föräldrar.

Enkäten genomförs vartannat år. 2018 genomfördes enkäten i 25 av 26 Stockholmskommuner. Enkäten genomförs av elever i årskurs 9 och av andraårs- elever på gymnasiet. Enkäten genomförs på lektionstid, 1 lektion, och består av ett frågeformulär på 101 stycken frågor.

Under våren 2020 har eleverna återigen deltagit i enkäten, och resultatet kan väntas under hösten 2020.


Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Upp

Hitta på sidan