Information och föreläsningar

Tyresö kommun och polisen genomför drogförebyggande föreläsningar på Tyresös skolor riktade till lärare och föräldrar. Vi använder oss också av en drogförebyggande metod kallad EFFEKT på föräldramöten i Tyresös skolor.

Drogförebyggande föreläsningar

Tyresö kommuns brottsförebyggande strateg genomför drogförebyggande föreläsningar tillsammans med polisen på Tyresös skolor. Föreläsningen består av allmän drogkunskap, narkotika som berusningsmedel, lagar, drogtecken, drogpolicy och rutiner då ungdomar upptäcks.

Effekt

För att stötta lärare och föräldrar arbetar vi med en metod som är framtagen vid Örebro universitet. Tidigare kallades den ÖPP (Örebro Preventionsprogram) numera heter den EFFEKT. Metoden är spridd över hela Sverige.

EFFEKT är en föräldramötesmetod för att främst påverka föräldrars förhållningssätt till sina barns- och ungdomars drickande. Målet är att motivera föräldrarna till en restriktiv hållning till alkohol för att i möjligaste mån förhindra en tidig alkoholdebut hos barnen. Metoden ger också råd och tips till föräldrar kring hur de kan agera.

EFFEKT vänder sig främst till föräldrar med barn i år 7-9 men i Tyresö arbetar vi även med denna typ av föräldrainformation år 1 i gymnasiet.

Påverka förhållningssätt

Programmet genomförs vid korta informationstillfällen, 15-20 minuter, i samband med ordinarie föräldramöten. Under mötet informeras föräldrarna om ungdomsdrickande, andra droger och vilken betydelse föräldrars inställning har. Genom att inta en restriktiv hållning och tydliggöra den kan man som förälder påverka ungdomars drickande mer än man många gånger tror. I slutet av mötet ges föräldrarna tillfälle att diskutera med varandra.

Föräldraträffarna leds alltid av särskilt utbildade föräldramötespresentatörer.

I Tyresö

I Tyresö Kommun träffar vi föräldrar på föräldramöten på fem högstadieskolor och en gymnasieskola.

Efter föräldramötena brukar vi märka en effekt ute på kvällar och nätter. Färre ungdomar är ute sent och mindre fylla. Många föräldrar börjar med andra ord att sätta gränser och förändra sitt förhållningssätt hemma. Det i sin tur bidrar till ett lugnare och tryggare klimat för alla i kommunen!

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Upp