Drogförebyggande arbete

Tyresö kommun satsar på drogförebyggande arbete. Kommunens målsättning är att höja debutåldern för alkoholkonsumtion bland ungdomar, minska berusningsdrickande och på sikt få ett narkotikafritt samhälle.

Tyresö kommun ska sträva mot de nationella målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Kommunen ska arbeta långsiktigt med förebyggande arbete och tillgänglighetsbegränsande åtgärder för att minska drogernas medicinska, ekonomiska och sociala skadeverkningar. Forsknings- och kunskapsbaserade arbetsmetoder ska användas. Samverkan såväl inom kommunorganisationen som med andra aktörer är nödvändig för att få goda resultat av det förebyggande arbetet.

Inriktningen för Tyresö kommuns drogförebyggande arbete är att:

 • minska den skadliga konsumtionen av alkohol och tobak samt motverka konsumtionen av andra droger .
 • skydda barn och ungdomar mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak.
 • minska berusningsdrickandet och det alkoholrelaterade våldet.

Tyresö kommun har antagit en generell alkohol- och drogpolicy. Det finns även en fastslagen alkohol- och drogpolicy som gäller för den kommunala grundskolan.


Drogförebyggande

 • Cannabisföreläsning 20191104, Cannabis och Ungdomar

  Cannabis och ungdomar – hur funkar det? Nu bjuder vi in dig som är tonårsförälder och dig som är intresserad av att lära dig allt om ungdomar och droger. Kom och lyssna och ställ dina frågor!
 • Information och föreläsningar

  Tyresö kommun och polisen genomför drogförebyggande föreläsningar på Tyresös skolor riktade till lärare och föräldrar. Vi använder oss också av en drogförebyggande metod kallad EFFEKT på föräldramöten i Tyresös skolor.
 • Langning

  Langning och illegal alkoholförsäljning till ungdomar är ett problem i bland annat Tyresö. Vi arbetar sedan länge mot langning i Tyresö. Men vem är det som langar egentligen?
 • Stockholmsenkäten

  Tyresö kommun deltog senast 2018 i Stockholmsenkäten. Under våren 2020 genomförst enkäten igen bland skolungdomar. Enkäten handlar om att kartlägga ungdomars drogvanor, kriminalitet, skolk, psykisk ohälsa, skola, trivsel och levnadsförhållanden över tid.
 • Tonårsresan

  Tonårsresan är en bussresa i tonåringarnas fotspår för dig som är tonårsförälder. Under cirka 2 timmar får du besöka platser i Tyresö som är aktuella i ungdomssammanhang.
Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 september 2018
Upp