Rusta för en allvarlig händelse

Det är viktigt att vara förberedd om ett långvarigt elavbrott skulle inträffa. Kommunen ansvarar för att minska påfrestningarna för de mest utsatta grupperna i samhället samt organiserar bland annat kollektiva värmestugor, utspisningsställen och vattentappställen. Du ansvarar för din beredskap i hemmet.

Hemberedskap – klarar du ett elavbrott mitt i vintern? Vid ett elavbrott slocknar ljuset, radion och TV tystnar, spisen blir inte varm, kylen och frysen blir efter hand obrukbara, värmeelementen kallnar och hemdatorn kan inte användas.

Vår vattenförsörjning är också beroende av el. Efter några timmars elavbrott kommer inget vatten ur kranarna i höghus eller högt belägna småhus. Ur privata brunnar kan vatten inte erhållas genom eldrivna pumpar.

Risken för långa elavbrott (mer än trettio minuter) är liten i Tyresö – utom på Brevikshalvön med flera områden där luftledningar fortfarande används. Kortare avbrott har vi då och då, men ofta märker vi dem inte alls. Ett långvarigt elavbrott kan dock inte uteslutas och kan i värsta fall pågå i flera dygn. Är det dessutom vinter med kyla och/eller omfattande snöoväder kan konsekvenserna lätt bli allvarliga.

Kommunen försöker genom olika åtgärder minska påfrestningarna för de mest utsatta grupperna i samhället samt organiserar bland annat kollektiva värmestugor, utspisningsställen och vattentappställen men ansvarar inte för din beredskap i hemmet.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Upp

Hitta på sidan