Har du frågor om coronaviruset?

Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Vi rekommenderar att alla i Tyresö, inklusive organisationer, föreningar och företag, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här hittar du aktuell information.

Other languages – Andra språk

Information in English and other languages

Någon tvättar händerna

Det är viktigt med god handhygien för att inte sprida smitta. Foto: Scandinav.

Statistik per kommun eller stadsdel

Folkhälsomyndigheten redovisar statistik för bekräftat antal smittade av covid-19 på kommunnivå.

Bekräftade fall i Sverige - statistik med diagram och kartorlänk till annan webbplats

Patientsekretess

Eftersom det råder patientsekretess kommer inte kommunen vare sig att ha tillgång till eller kunna ge några ytterligare uppgifter om sjukdomstillstånd eller uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Provtagning

Du som är sjuk med symtom på covid-19 kan boka provtagning (PCR-test). Du bokar via 1177.se, 1177 på telefon kan däremot inte hjälpa dig att boka. Även du som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19 har nu möjlighet att boka tid för antikroppstest. Detta gäller för Region Stockholm.

Läs allt om provtagninglänk till annan webbplats

Skydda dig själv och andra från smittspridning

Är du sjuk, stanna hemma och undvik sociala kontakter – även vid lindriga symtom.

Är du över 70 år, stanna hemma och undvik sociala kontakter.

Var och en har ansvar för att förhindra smittspridning:

 • Tvätta händerna noggrant
 • Håll avstånd ute i samhället (på restauranger, gym, butiker, bibliotek etc.)
 • Avstå från sociala sammanhang med större antal deltagare (fester, dop, begravningar)
 • Undvik onödiga resor i kollektivtrafiken.

Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats

Behöver du vård? Svar på frågor om viruset

Frågor om viruset – ring 113 13

Du hittar svar på många vanliga frågor på myndigheternas webbplatser. Om du inte hittar svar där kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Behöver du vård – besök först 1177.se

 • På webbplatsen 1177 Vårdguiden får du råd om när och var du bäst får vård.

1177.se om coronavirusetlänk till annan webbplats

 • Gör Region Stockholms självskattningstest, för att se om du behöver kontakta vården.

Självskattningstestlänk till annan webbplats

 • Om du är sjuk, ska du först ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom.
 • Vid livshotande tillstånd är det alltid 112 som gäller.

Vill du anmäla trängsel på restaurang?

Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokaler eller i köer. Har du sett trängsel på en servering i Tyresö kan du kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF. De gör då en kontroll av verksamheten.

Folkhälsomyndighetens regler för restaurangerlänk till annan webbplats

Råd till dig som är 70+ och andra riskgrupper

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon.
 • Promenera gärna utomhus men inte i grupp.
 • Be om hjälp med att handla mat.

Folkhälsomyndighetens råd till dig som är 70 år och äldrelänk till annan webbplats

Volontärshjälp – kommunen och kyrkan i samarbete

Tyresö kommun och Svenska kyrkan samarbetar för att hjälpa äldre och andra riskgrupper som är isolerade och behöver stöd. Vi kopplar ihop dem som behöver hjälp med personer som anmäler sig som volontär.

Läs mer om vilken hjälp som erbjuds – och hur man blir volontär

Äldre, vård och omsorg

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Regeringen har beslutat om besöksförbud på landets alla vård- och omsorgsboenden från den 1 april, så det gäller på alla fyra vård- och omsorgsboenden i Tyresö.

Tyresö kommun har haft besöksstopp på boendena sedan 12 mars

Vissa verksamheter inom äldre och omsorg tillfälligt pausade

Följande verksamheter inom äldre- och omsorgsförvaltningen är på grund av coronapandemin tillfälligt pausade sedan den 10 april 2020:

 • daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • dagverksamhet för personer med demenssjukdom och kognitiva funktionsnedsättningar
 • växelvård (periodvis vård på kommunens korttidsboende inom vård- och omsorgsboende).

Skolor och förskolor

Möjlighet till utökad omsorgstid

Arbetar du i samhällsviktig sektor? Då har du möjlighet till utökad omsorgstid.

Läs mer om hur du kan få utökad omsorgstid

Barnomsorg vid permittering

Vårdnadshavare som är tillfälligt permitterade från sitt arbete på del- eller heltid har rätt till barnomsorg under arbetstid plus restid enligt ordinarie riktlinjer, det vill säga den arbetstid som gäller under permitteringen.

Riktlinjer för kommunala förskolor

Skolor och förskolor håller öppet

Vi är måna om att hålla våra förskolor och grundskolor öppna. En stängning skulle ge stora effekter på samhället. Är man frisk och utan symtom ska man vara i skolan.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för skolor och förskolorlänk till annan webbplats

För att hindra smittspridning av covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola. Om det blir aktuellt att stänga förskola eller grundskola ska barnomsorg ändå erbjudas om vårdnadshavaren deltar i samhällsviktig verksamhet, eller om barnet har särskilda behov.

Läs mer om omsorg för barn på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Gymnasium och vuxenutbildning (C3L)

Tyresö gymnasium och Tyresö vuxenutbildning, C3L, bedriver fjärr- eller distansundervisning.

Läs mer om undervisningen på gymnasiet och C3L

Vissa gymnasieelever kan få undervisning på skolan

Alternativt studentfirandeöppnas i nytt fönster

Information till företagare

Kommunen har beslutat om flera konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Samlad information för dig som är företagare

Evenemang och föreningsaktiviteter

Tyresö kommun genomför endast de evenemang som enligt Folkhälsomyndighetens riskanalys inte anses leda till en ökad risk för smittspridning. Detta gäller tillsvidare.

Från och med den 14 juni kommer tävlingsidrott på alla nivåer att åter vara tillåtet – så länge det inte innebär folksamlingar på fler än 50 personer och att evenemangen sker utomhus. Det betyder att till exempel fotbollsmatcher kommer att spelas för tomma läktare.

Idrottstävlingar och matcher tillåts från 14 junilänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens råd till arrangörer av evenemang och idrottsföreningar med fleralänk till annan webbplats

Kontakt med kommunen

För att minimera spridningen av coronaviruset ber vi dig att undvika personliga besök i kommunens verksamheter, inklusive Servicecenter. Kontakta oss gärna via telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter till kommunen

Uppmaning att tvätta händerna i 30 sek

Råd om hygien

God handhygien är ett av de viktigaste sätten att skydda sig mot coronaviruset.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Tvätta i minst 30 sekunder. Löddra tvålen ordentligt, tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen, skölj och torka.
 • Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Stanna hemma när du är sjuk eller känner luftvägssymtom för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Ladda ner affisch med uppmaning att tvätta händerna i 30 sekunder (pdf-fil)

Intervjuer i Tyresöradion

Intervjuerna i Tyresöradion sänds fram till och med 16 augusti.

John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen i Tyresö kommun, berättar om hur Tyresö hittills har klarat coronapandemin. Har man klarat att skydda de gamla på boenden och inom hemtjänsten?

Lyssna på intervjun med John Henrikssonlänk till annan webbplats (36 minuter)

Maj Ingels, Tyresö kommuns säkerhetschef, berättar om läget i kommunen i början av juni. Hon sammanfattar hur det har gått under våren med personalförsörjning, smittspridning, skyddsutrustning och för det lokala näringslivet.  

Lyssna på intervjun med Maj Ingelslänk till annan webbplats (29 minuter)

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juli 2020
Upp