Har du frågor om coronaviruset?

Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Vi rekommenderar att alla som verkar inom Tyresö kommun, inklusive organisationer, föreningar och företag, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här hittar du aktuell information.
(Uppdaterad 28 mars 2020 kl 08.50)

Någon tvättar händerna

Det är viktigt med god handhygien för att inte sprida smitta. Foto: Scandinav.

Stanna hemma om du har symtom

Alla med symtom på infektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Exempel på symtom är snuva, hosta, feber, huvudvärk, trötthet, andningssvårigheter samt muskel- och ledvärk.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de har symtom. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. På Tyresös vård- och omsorgsboenden råder besöksstopp.

Mer information om rekommendationer och symtom (krisinformation.se)länk till annan webbplats

Råd till dig som är 70 år eller äldre

Folkhälsomyndighetens råd till dig som är 70 år eller äldre:

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon.
 • Promenera gärna utomhus men inte i grupp.
 • Be om hjälp med att handla mat.

Volontärshjälp – kommunen och kyrkan i samarbete

Tyresö kommun och Svenska kyrkan samarbetar för att hjälpa äldre och andra riskgrupper som är isolerade och behöver stöd. Vi kopplar ihop dem som behöver hjälp med personer som anmäler sig som volontär.

Läs mer om vilken hjälp som erbjuds – och hur man blir volontär

Frågor om viruset – ring 113 13

Du hittar svar på många vanliga frågor på myndigheternas webbplatser. Om du inte får svar där kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Behöver du vård – besök först 1177.se

 • På webbplatsen 1177 Vårdguiden får du råd om när och var du bäst får vård.

1177.se om coronavirusetlänk till annan webbplats

 • Du kan också göra Region Stockholms självskattningstest, för att se om du behöver kontakta vården.

Självskattningstestlänk till annan webbplats

 • Om du behöver söka vård, ska du först ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom.
 • Vid livshotande tillstånd är det alltid 112 som gäller.

Patientsekretess

Eftersom det råder patientsekretess kommer inte kommunen vare sig att ha tillgång till eller kunna ge några ytterligare uppgifter om sjukdomstillstånd eller uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Besöksstopp på vård- och omsorgsboenden

 • Tyresö kommun har besöksstopp på samtliga fyra vård- och omsorgsboenden i kommunen för att minska risken för smittspridning eftersom äldre är en riskgrupp.
 • Besöksstoppet gäller alla, även anhöriga. Undantag görs för besökare till boende som befinner sig i livets slutskede.
 • Anhöriga och boende som behöver få kontakt, får hjälp av medarbetare vid vård- och omsorgsboendet för att kommunicera, exempelvis via telefon.
 • Restaurang Utsikten håller stängt för externa besökare.

Läs mer om besöksstoppet

Skolor och förskolor håller öppet

Vi är måna om att hålla våra förskolor och grundskolor öppna. En stängning skulle ge stora effekter på samhället. Är man frisk och utan symtom ska man vara i skolan.

Regeringen har gett huvudmän för skolor möjlighet att stänga verksamheter i vissa fall:

 • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
 • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat, eller
 • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Distansundervisning på Tyresö gymnasium och C3L

På regeringens inrådan har Tyresö gymnasium och Tyresö vuxenutbildning, C3L, övergått till fjärr- eller distansundervisning.

Mer information om undervisningen på gymnasiet och C3L

Information till företagare – Åtgärdspaket – Enkät

Tyresö kommun följer utvecklingen av coronaviruset och vilka konsekvenser det får för näringslivet. Kommunen har beslutat om flera konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Några exempel: anstånd med fakturor, snabbare betalningar från kommunen och slopad avgift för uteserveringar.

Läs mer om åtgärdspaketet för Tyresös företagare

Vi genomför också en företagarenkät för att få en bild av hur Tyresös företagare ser på sin situation både på kort och lång sikt.

Svara på företagarenkätenlänk till annan webbplats

Samlad information för dig som är företagare

Inställda evenemang

Tyresö kommun genomför endast de evenemang som enligt Folkhälsomyndighetens riskanalys inte anses leda till en ökad risk för smittspridning. Detta gäller från och med 16 mars 2020 till och med 30 april 2020.

Kontakt med kommunen

För att minimera spridningen av coronaviruset ber vi dig att undvika personliga besök i kommunens verksamheter, inklusive Servicecenter. Om det är möjligt, kontakta oss gärna via telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter till kommunen

Uppmaning att tvätta händerna i 30 sek

Råd om hygien

God handhygien är ett av de viktigaste sätten att skydda sig mot coronaviruset.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Tvätta i minst 30 sekunder. Löddra tvålen ordentligt, tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen, skölj och torka.
 • Handsprit är ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Stanna hemma när du är sjuk eller känner luftvägssymtom för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Ladda ner affisch med uppmaning att tvätta händerna i 30 sekunder (pdf-fil)

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 mars 2020
Upp