Våldsbejakande extremism

Här kan du läsa om våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för de rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är viktigt för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det kan handla om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Tyresö kommun har antagit en handlingsplan för våldsbejakande extremism. Syftet med handlingsplanen är att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, tydliggöra ansvarsfördelning och och möjliggöra för verksamheter att agera tidigt. Tryck på länken nedan för att läsa handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.

Insatser då du oroas över att någon håller på att radikaliseras?

Vid misstanke om att barn och unga far illa eller oro för barn och ungas hälsa
och välmående, genom egen radikalisering eller att indirekt påverkas, erbjuder
socialtjänsten stöd till den unge och dess anhöriga. Kontakta socialtjänsten för rådgivning.

Gäller det misstanke om pågående brottslighet eller förberedelse till brottslig gärning ska polisen kontaktas omgående. Ring 112.

Telefonlinje

Det kommer att startas upp en nationell oroslinje om våldsbejakande extremism. Telefonlinjen, som vänder sig till privatpersoner, drivs av Rädda barnen och finansieras av Center mot våldsbejakande extremism. Förhoppningen är att den nya linjen ska öppna i mars, den kommer vara bemannad på dagtid, och tanken är att personer som ringer både ska kunna få anonyma stödsamtal eller hjälp med andra kontakter till exempel med socialtjänsten, avhopparverksamhet eller polisen.
Mer info kommer här när oroslinjen har startat

 

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Upp