Orange Day

Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Dagen uppmärksammas genom kampanjen Orange Day.

Orange Day är en global kampanj som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om problemet med våld mot kvinnor och flickor samt att öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av våld mot kvinnor och flickor i alla delar av världen

Sedan några år tillbaka har Tyresö kommun politiskt beslutat att uppmärksamma Orange Day. Tyresö kommun uppmärksammar dagen genom att låta vattentornet lysa i orange färg, samt belysa flera rondeller i orange.

Dessutom uppmanas både tjänstemän och förtroendevalda i Tyresö kommun att bära något orange under dagen.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2019
Upp

Hitta på sidan