Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Brottsstatistik Tyresö kommun

Här kan du läsa aktuell statistik över anmälda brott i Tyresö kommun. Här redovisas totala mängden polisanmälda brott, samt de enskilda brottskategorierna bostadsinbrott, misshandel, skadegörelse och narkotikabrott.

Polisen har olika brottskoder, som förklarar vilka brott som avses.

Om du vill titta närmre på hur brott klassificeras klicka på länk nedan. Här kan du se hur brott klassificeras enligt Brå.

Brå:s klassificering av brott pdf

Antal anmälda brott i Tyresö kommun

Nedan visas statistik på anmälda brott till polisen under veckorna 1-45 under åren 2015-2019. Statistiken kommer löpande att uppdateras med flera veckor ju längre period av 2019 som gått.

Sammanfattningsvis tenderar de anmälda brotten i Tyresö att minska. Nedan visas även några specifika brottskategorier var och en för sig.

Brottsstatistik

Totalt i Tyresö till och med vecka 45 i år, 2019, har 4240 anmälningar upprättats hos polisen.

Bostadsinbrott

Bostadsinbrott innefattar inbrott i såväl flerfamiljshus som radhus och villa. Diagrammet visar både försök till- och fullbordade inbrott.

Brottsstatistik

Sedan 2015 har bostadsinbrotten kraftigt minskat. Hittills i år har 59 inbrott anmälts jämförelsevis mot 2015 där 98 inbrott hade anmälts vid samma tidpunkt det året.

Misshandelsbrott

Brotten har begåtts både inom- och utomhus, mellan personer som känner och inte känner varandra och har drabbat såväl barn som vuxna. Misshandelsbrotten som presenteras i statistiken är både grova och ej grova.

Brottsstatistik

Antal misshandelsbrott under veckorna 1-45 i Tyresö. Misshandelsbrotten är ovan uppdelade på inomhus samt utomhus, och det syns tydligt att de flesta misshandelsbrotten sker inomhus.

Skadegörelse

Skadegörelsebrotten innefattar såväl skadegörelse på fastigheter och fordon, även genom brand (dock ej mordbrand), som klotter.

Brottsstatistik

Antal skadegörelsebrott i Tyresö kommun.

Narkotikabrott

Narkotikabrott speglar till väldigt stor del vad polisen prioriterat att arbeta med. Det betyder att om polisen har satsat på narkotikabrott ökar anmälningarna radikalt. Satsar polisen på någon annan brottskategori så tenderar narkotikaanmälningarna att minska.

Brottsstatistik

Totalt antal anmälda narkotikabrott i Tyresö kommun där innehav och bruk av narkotika utgör majoriteten av brotten.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 december 2019
Upp