Brottsstatistik Tyresö kommun

Här kan du läsa aktuell statistik över anmälda brott i Tyresö kommun. Här redovisas totala mängden polisanmälda brott, samt redovisas brottskategorierna bostadsinbrott, misshandel, skadegörelse och narkotikabrott.

Sidan uppdateras så fort vi fått ta del av polisens statistik.
2019-års anmälningar kommer att fyllas på efter hand under året.

Polisen har olika brottskoder, som förklarar vilka brott som avses.

Om du vill titta närmre på hur brott klassificeras klicka på länk nedan. Här kan du se hur brott klassificeras enligt Brå.

Brå:s klassificering av brott pdf

Alla polisanmälda brott i Tyresö

Här ser du den totala mängden polisanmälda brott för Tyresö kommun. Diagrammet visar anmälda brott ifrån 2014-2018. Antalet anmälda brott för 2018 blev 4538 stycken. Under visas månadsstatistik för antal anmälda brott för år 2017 och 2018.

Totalt antal anmälda brott 2018
Anmälda brott 2018/månad

Polisanmälda bostadsinbrott

Här visas både försök till bostadsinbrott samt fullbordade inbrott i såväl flerfamiljshus som i villa och radhus. Diagrammet visar anmälda försök- och bostadsinbrott begångna i Tyresö för år 2014-2018. Antalet anmälda försök- och fullbordade bostadsinbrott för 2018 blev 119 stycken . Under visas månadssstatistik för antal anmälda försök- och fullbordade inbrott per månad för år 2017 och 2018.

Anmälda inbrott 2018


 

Inbrott per månad 2018

Polisanmäld misshandel

Här ser du alla polisanmälda misshandelsbrott begångna i Tyresö för år 2014-2018. Antalet anmälda misshandelsbrott blev totalt 302 stycken för 2018. Brotten har begåtts både inom- och utomhus, mellan personer som känner och inte känner varandra och har drabbat såväl barn som vuxna.

Den blå kurvan visar, totalt anmälda misshandelsbrott. Den gröna kurvan visar gruppen av målsägande, som är personer under 18 år. Den röda linjen visar gruppen målsägande, som är vuxna, 18 år och uppåt.

Under visas antal anmälda misshandelsbrott per månad för år 2017 och 2018.

Misshandelsbrott


Misshandelsbrott per månad 2018

Polisanmäld skadegörelse

Här kan du se anmäld skadegörelse begångna i Tyresö för år 2014-2018. Antalet anmälda skadegörelsebrott blev totalt 1064 stycken för 2018.

Skadegörelsestatistiken kan vara något missvisande. Detta beror på att polismyndigheten inte är i fas med att registrera dessa brott.

Den blå linjen visar alla polisanmälningar för skadegörelse. Den gröna linjen visar klotteranmälningar, ej kollektivtrafik. Den röda linjen visar klotter som drabbat kollektivtrafiken.

Under visas anmäld skadegörelse per månad för år 2017 och 2018.

Skadegörelsebrott totalt 2018


 

Skadegörelsebrott per månad 2018

 

Narkotikabrott

Här kan du se alla polisanmälda narkotikabrott begångna i Tyresö för år 2014-2018. Antalet anmälda narkotikabrott blev 223 stycken för 2018.

Narkotikabrott speglar till väldigt stor del vad polisen prioriterat att arbeta med. Brotten upptäcks och anmäls i princip uteslutande av polisen. Så det betyder att har man haft en satsning på narkotikabrott, ökar anmälningarna radikalt. Satsar man på någon annan brottskategori så kommer anmälningarna att minska radikalt.

I diagrammet visas de anmälda narkotikabrotten för Tyresö kommun. De totalt anmälda narkotikabrotten som finns med i diagrammet nedan gäller för narkotikabrott eget bruk, innehav av narkotika, överlåtelse av narkotika, framställan av narkotika och narkotikasmuggling. 

Under visas anmälda narkotikabrott per månad för år 2017 och 2018.

anmälda narkotikabrott 2018
Anmälda narkotikabrott per månad för 2018


 

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 januari 2019
Upp