Tyresös lokala brottsförebyggande råd

Det lokala brottsförebyggande rådet leder det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet och består av representanter från bland annat kommunen, polisen och frivilligorganisationer. Rådet träffas cirka fyra gånger per år där man diskuterar nuvarande lägesbild, analys och brotts- och drogförebyggande åtgärder.

Följande representanter ingår i det lokala brottsförebyggande rådet från januari 2019:

Anita Mattsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i rådet

Ola Åkesson

Polisen, vice ordförande i rådet

Ann-Christin Svensson (M)

Representant för oppositionen/oppositionsråd

Ajda Asgari (MP)

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Jannice Rockstroh (S)

Barn- och utbildningsnämnd


Tjänstemannarepresentanter

Elisabeth Schultz

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vakant

Kommunikationschef

Britt-Marie Lundberg Björk

Tekniska kontoret och medborgarfokus

Sara Kopparberg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Maj Ingels

Säkerhetsenheten

Isa Strandberg

SäkerhetsenhetenÖvriga

Representant

Brandförsvaret i Tyresö

Representant

Tyresö centrum

Representant

Företagare - Tyresö centrum

Jan Stenman

Tyresö Bostäder

Annika Alfsdotter

Svenska kyrkan, Tyresö församling

Representant

SL

Veronica Nordlander

Brottsofferjouren Nacka, TyresöSidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Upp