Säkerhet och trygghet

Här finns kommunens samlade arbete för skydd mot oönskade händelser. Arbetet sträcker sig från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.

Om säkerhet och trygghet

 • Kommunens säkerhetsarbete

  En trygg och säker kommun är en viktig del av kommunens kvalitet.
 • Kommunens krisberedskap

  En kommun ska kunna leda verksamheter effektivt vid en kris - till exempel vid långvariga avbrott i el- eller vattenförsörjningen, oväder som leder till översvämningar eller snökaos.
 • Brottsförebyggande arbete

  Tyresö kommun har en målsättning "Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö - överallt och dygnet runt."
 • Drogförebyggande arbete

  Tyresö kommun satsar på drogförebyggande arbete. Kommunens målsättning är att höja debutåldern för alkoholkonsumtion bland ungdomar, minska berusningsdrickande och på sikt få ett narkotikafritt samhälle.
 • Grannsamverkan

 • Skydd mot olyckor

  Alla har vi ansvar för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av en eventuell olycka. I Lag om skydd mot olyckor som trädde i kraft 1 januari 2004 förtydligas allas ansvar. Även du som enskild innevånare har ett ansvar för din egen säkerhet. Vi arbetar aktivt med att det ska kännas tryggt att bo, arbeta och vistas Tyresö! I samarbete med bland annat Södertörns brandförsvarsförbund arbetar vi fram olika handlingsplaner för att förebygga olyckor och skulle olyckan väl vara framme så ska konsekvenserna blir så begränsade som möjligt. 
 • Din krisberedskap

  Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Här hittar du information så du kan bygga upp din egen krisberedskap.
 • Olycksfallsförsäkring

  Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn 1-18 år mantalsskrivna i kommunen och för dem som deltar i kommunens verksamheter.
 • Skadeanmälan

  Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom fel eller försummelse. Här kan du läsa om kommunens ansvarsförsäkring.
 • POSOM-Krisstöd

  Tyresö kommun har en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs av POSOM. POSOM aktiveras vid stora olyckor och katastrofer där människor som behöver stöd är inblandade.
 • Bevakning och väktare

  Här kan du läsa om hur väktarna arbetar både förebyggande och vid larm
 • Adventskalender

  Varje dag fram till julafton kan du öppna en ny lucka i vår adventskalender. I kalendern hittar du goda råd och tips för en trygg och säker helg!
Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 27 september 2018
Upp

Hitta på sidan