Säkerhet och trygghet

Här finns kommunens samlade arbete för skydd mot oönskade händelser. Arbetet sträcker sig från frekventa händelser som påverkar ett fåtal människor till ovanliga händelser som drabbar hela eller delar av samhället.

Om säkerhet och trygghet

 • Kommunens säkerhetsarbete

  En trygg och säker kommun är en viktig del av kommunens kvalitet. I säkerhetsarbetet ingår arbetet med bland annat försäkringar, internt skydd, personsäkerhet, skadegörelse samt lagstadgade krav om planering för att förebygga brand och andra typer av olyckor samt extraordinära händelser.
 • Kommunens krisberedskap

  En kommun ska kunna leda verksamheter effektivt vid en kris - till exempel vid långvariga avbrott i el- eller vattenförsörjningen, oväder som leder till översvämningar eller snökaos.
 • Din krisberedskap

  Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Här hittar du information så du kan bygga upp din egen krisberedskap. Du kan också läsa om hur kommunen kan komma att varna och informera hushållen vid en större olycka eller kris.
 • Tjänsteman i beredskap

  Tyresö kommun har en tjänsteman i beredskap (TiB). Tjänstemannen är andra aktörers och myndigheters kontakt med kommunen vid allvarliga händelser. TiB nås dygnet runt.
 • Brottsförebyggande arbete

  Tyresö kommun har en målsättning: "Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö – överallt och dygnet runt." Här kan du läsa om hur vi arbetar brottsförebyggande.
 • Drogförebyggande arbete

  Tyresö kommun satsar på drogförebyggande arbete. Kommunens målsättning är att höja debutåldern för alkoholkonsumtion bland ungdomar, minska berusningsdrickande och på sikt få ett narkotikafritt samhälle.
 • Grannsamverkan

 • Skydd mot olyckor

  Alla har vi ansvar för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av en eventuell olycka. I Lag om skydd mot olyckor som trädde i kraft 1 januari 2004 förtydligas allas ansvar. Även du som enskild innevånare har ett ansvar för din egen säkerhet. Vi arbetar aktivt med att det ska kännas tryggt att bo, arbeta och vistas i Tyresö! I samarbete med bland annat Södertörns brandförsvarsförbund arbetar vi fram olika handlingsplaner för att förebygga olyckor och skulle olyckan väl vara framme så ska konsekvenserna blir så begränsade som möjligt. 
 • POSOM-Krisstöd

  Tyresö kommun har en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs av POSOM. POSOM aktiveras vid stora olyckor och katastrofer där människor som behöver stöd är inblandade.
 • Bevakning och väktare

  Här kan du läsa om hur väktarna arbetar både förebyggande och vid larm. Ett av syftena med bevakningen är att arbeta preventivt för att skapa en trygg och säker kommun för de som bor, verkar och vistas i kommunen.
 • Kamerabevakning

  Tyresö kommun har kamerabevakning på utvalda platser. Kamerabevakningen är alltid anpassad utifrån behovet på den aktuella platsen och kommunen anlitar larmoperatörer för att utföra denna uppgift. Det gör att typ av kamera, tid för lagring och behandlingen av det inspelade materialet kan skilja sig från plats till plats.
 • Försäkringar

  Kommunen har flera former av försäkringar som kollektiv olycksfallsförsäkring för skola och socialtjänst, tjänstereseförsäkring och patientförsäkring.
 • Ett tryggare Granängsringen

  Kommunen har startat en satsning där vi tillsammans med Tyresö Bostäder, föreningar, polis, näringsliv och de boende gemensamt tar ansvar för att öka tryggheten i Granängsringen.
 • Öppna jämförelser

  Tyresö kommun stärker sitt resultat i SKR:s öppna jämförelser om trygghet och säkerhet. Kommunen klättrar från förra mätningens 126:e placering till 105.
 • Coronaviruset

  Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Vi rekommenderar att alla i Tyresö, inklusive organisationer, föreningar och företag, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här hittar du aktuell information.
Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 4 mars 2019
Upp

Hitta på sidan