Politiska sekreterare

Enligt 30 § kommunallag (1991:900) får kommuner anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Arbetet som politisk sekreterare innebär bland annat att samordna partiets kommunikation, genom kontakter med media, allmänhet och den egna partigruppen. Vidare ska de politiska sekreterarna också arbeta för att utveckla det politiska arbetet i kommunen. Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.

Politiska sekreterare i Tyresö kommun

I Tyresö kommun beslutade kommunstyrelsen den 4 december 2018, § 237, att politiska sekreterare anställs för mandatperioden 2019-2022. Tjänsterna fördelas mellan de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i proportion till antalet mandat. Fördelningen för respektive parti anges inom parentes nedan.

Socialdemokraterna (2,0)
Christoffer Holmström, tel 08-578 291 39
Philip Stewén, tel 08-578 280 74
Karin Ljung, tel 08-578 281 46

Moderaterna (2,0)
Mikael Onegård, tel 08-578 295 73
Jeanette Hellmark, tel. 08-578 295 47

Sverigedemokraterna (1,15)
Tony Björklund, tel 08-578 298 12
Mio Björklund, tel 08-578 292 18

Liberalerna (1,0)
Elias Olsson, tel 08-578 291 35

Miljöpartiet (0,7)
Hampus Rubaszkin, tel 073 263 57 55

Vänsterpartiet (0,7)
Tina Rosén, tel. 08-578 298 07

Centerpartiet (0,7)
Anna Steele, tel 08-578 291 71

Kristdemokraterna (0,5)
Mattias Eriksson, tel 08-578 297 32
Leif Kennerberg

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 april 2022