Partistöd och stöd till ungdomsförbunden

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Stöd till politiska partierna

Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbelopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp samt därutöver även ett prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige.

Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor.
Prisbasbeloppet år 2020 x 3 = 141 900 kronor.

Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor.
Prisbasbeloppet år 2021 x 3= 142 800 kronor.

Bestämmelser om lokalt partistöd i Tyresö kommun , 603.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för redovisning av partistöd , 60.2 kB.

Totalt partistöd baserat på mandatfördelning i kommunfullmäktige

‌Totalt partistöd per parti år 2020 och 2021

Parti

Mandat i KF

Totalt stöd 2020

Totalt stöd 2021

Socialdemokraterna

15

851 400 kr

856 800 kr

Moderata samlingspartiet

14

804 100 kr

809 200 kr

Sverigedemokraterna

6

425 700 kr

428 400 kr

Liberalerna

5

378 400 kr

380 800 kr

Miljöpartiet

3

283 800 kr

285 600 kr

Vänsterpartiet

3

283 800 kr

285 600 kr

Centerpartiet

3

283 800 kr

285 600 kr

Kristdemokraterna

2

236 500 kr

238 00 kr

Stöd till ungdomsförbunden

Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige. Det under förutsättning att partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
det finns ett lokalt ungdomsförbund, bidraget används i det lokala arbetet och att ungdomsförbundet är aktivt.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 juni 2021