Partistöd och stöd till ungdomsförbunden

Kommunfullmäktige fattade den 27 november 2014 beslut om partistöd och stöd till ungdomsförbunden för mandatperioden 2015-2018.

Stöd till politiska partierna

Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbelopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp samt därutöver även ett prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige.

Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kronor.
Prisbasbeloppet år 2016 x 3 = 132 900 kronor.

Bestämmelser om lokalt partistöd i Tyresö kommun

Totalt partistöd baserat på mandatfördelning i kommunfullmäktige

Moderata samlingspartiet: 18 mandat = totalt stöd 930 300 kr
Socialdemokraterna: 14 mandat = totalt stöd 753 100 kr
Miljöpartiet: 5 mandat = totalt partistöd totalt stöd 354 400 kr
Liberalerna: 4 mandat = totalt partistöd totalt stöd 310 100 kr
Sverigedemokraterna: 4 mandat = totalt stöd 310 100 kr
Vänsterpartiet: 2 mandat = totalt stöd 221 500 kr
Centerpartiet: 2 mandat = totalt stöd 221 500 kr
Kristdemokraterna: 2 mandat = totalt stöd 221 500 kr

Stöd till ungdomsförbunden

Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2014-2018 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige. Det under förutsättning att partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
det finns ett lokalt ungdomsförbund, bidraget används i det lokala arbetet och att ungdomsförbundet är aktivt.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 december 2019
Upp