Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Partistöd och stöd till ungdomsförbunden

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Stöd till politiska partierna

Varje parti representerat i kommunfullmäktige erhåller ett grundbelopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp samt därutöver även ett prisbasbelopp per mandat i kommunfullmäktige.

Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor.
Prisbasbeloppet år 2020 x 3 = 141 900 kronor.

Bestämmelser om lokalt partistöd i Tyresö kommun

Totalt partistöd baserat på mandatfördelning i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna: 15 mandat = totalt stöd 851 400 kr
Moderata samlingspartiet: 14 mandat = totalt stöd 804 100 kr
Sverigedemokraterna: 6 mandat = totalt stöd 425 700 kr
Liberalerna: 5 mandat = totalt stöd 378 400 kr
Miljöpartiet: 3 mandat = totalt stöd 283 800 kr
Vänsterpartiet: 3 mandat = totalt stöd 283 800 kr
Centerpartiet: 3 mandat = totalt stöd 283 800 kr
Kristdemokraterna: 2 mandat = totalt stöd 236 500 kr

Stöd till ungdomsförbunden

Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i fullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kr i grundbidrag samt ytterligare 800 kr per mandat i fullmäktige. Det under förutsättning att partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
det finns ett lokalt ungdomsförbund, bidraget används i det lokala arbetet och att ungdomsförbundet är aktivt.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Upp