Om allmänna val

Hur ofta är det val? Vem får rösta? Hur går det till? Vilka myndigheter sköter valen? Dessa allmänna frågor får du svar på här.

När är det val?

Allmänna val till riksdag, region och kommunfullmäktige är det vart fjärde år. Under Relaterad information finns länk till Valmyndighetens webbplats med information om valet.

Val till Europaparlamentet är det vart femte år.

Läs mer om valet till Europaparlamentet

Folkomröstningar i enskilda frågor kan genomföras efter beslut i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Den 23 september 2012 hade Tyresö sin senaste folkomröstning. Frågan löd: Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?

Även i september 2006 hade Tyresö en folkomröstning. Då kunde Tyresöborna lämna sin åsikt om trängselskatten i Stockholm.

Vem har rösträtt?

För att få rösta i riksdags-, region- och kommunfullmäktigevalen måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utländska medborgare får rösta i landstings- och kommunfullmäktigevalen om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Så går det till – glöm inte röstkortet

Den som är röstberättigad får ett röstkort med posten, där det står i vilken vallokal man får rösta och när vallokalen är öppen. Senast 18 dagar före valet ska röstkortet ha kommit. Om du inte har fått ditt röstkort, eller om du har tappat bort det, kan du kontakta val@tyreso.se så utfärdar vi ett nytt.

Du kan rösta personligen eller via ombud i vallokal på valdagen. Det går även att rösta på vissa sjukhus, äldreboenden, kriminalvårdsanstalter med flera (viss dag), på svenska utlandsmyndigheter eller genom brevröstning i Schweiz och Tyskland samt ombord på svenska fartyg i utrikes fart.

Du kan även förtidsrösta i kommunens röstningslokaler. Om du har svårt att ta dig dit så kan du beställa ett ambulerande bud. Dessa bokas via Servicecenter.

Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man ska inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Röstningsförfarandet är därför hemligt.

Vilka myndigheter sköter valen?

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Valmyndigheten svarar för röstlängder och röstkort. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 december 2023