Val 2022

Allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige är det vart fjärde år. Nästa val äger rum söndagen den 11 september 2022. Här hittar du information om vad som gäller i Tyresö och hur du kan rösta.

Familj i stadsparken

Från den 24 augusti kan du förtidsrösta. Här kan du läsa var och när du kan förtidsrösta i Tyresö.

Det finns fem platser i Tyresö som du kan förtidsrösta i 24 augusti–10 september. På själva valdagen 11 september kan du inte rösta i vilken lokal som helst. Vilken lokal du ska rösta i står på ditt röstkort som du får hemskickat cirka tre veckor före valet.

Om du inte har möjlighet att ta dig till din lokal på valdagen den 11 september kan du förtidsrösta även denna dag på Servicecenter i kommunhuset kl 8–20. Övriga förtidsröstningslokaler är stängda på valdagen.

Ta med röstkort och id-kort

Om du väljer att förtidsrösta i förtidsröstningslokal måste du ha med dig en giltig id-handling. Alternativt kan någon du känner gå i god för dig, men då måste den personen kunna visa en giltig id-handling. Du ska även ta med dig ditt röstkort, har du tappat bort det så fråga röstmottagarna i lokalen så får du hjälp.

Röstningslokaler vid förtidsröstning

Biblioteket i Trollbäcken, Kumla allé 7–9
Öppettider 24 augusti –10 september:
Måndag 10–19
Tisdag – fredag 10–17
Lördag 11–15

Biblioteket i Tyresö Strand, Strandtorget 15
Öppettider 24 augusti –10 september:
Måndag – tisdag 10–17
Onsdag 10–19
Torsdag – fredag 10–17
Söndag 11–15

Huvudbiblioteket i Tyresö Centrum, Östangränd 7
Öppettider 24 augusti – 10 september:
Måndag – torsdag 9–19
Fredag 9–18
Lördag – söndag 11–15

Granängsringen, Granängsringen 60B
Öppettider 24 augusti – 10 september:
Måndag – fredag 14–18
Lördag 11–15

Servicecenter, kommunhuset, Marknadsgränd 2
Öppettider 24 augusti –11 september
Måndag – torsdag 8–17
Fredag 8–15
Lördag – söndag 11–15
VALDAGEN 8–20

Här hittar du vallokalerna på valdagen 11 september. De är öppna mellan kl 8 och kl 20. På ditt röstkort ser du till vilken vallokal du ska gå.

Du kan inte rösta i vilken lokal som helst, utan måste gå till din vallokal. Det finns dock möjlighet att förtidsrösta även på valdagen - det kan du göra i Servicecenter i kommunhuset kl 8-20. Övriga förtidsröstninglokaler är stängda på valdagen. Läs mer om förtidsröstning under egen rubrik.

Om du väljer att rösta i din vallokal på valdagen behöver du inte ha med dig röstkortet, däremot en giltig id-handling. Har du ingen giltig id-handling kan du låta någon du känner gå i god för dig, men då måste den personen ha en giltid id-handling.

Här är samtliga vallokaler 11 september 2022

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Det här är kommunen skyldig att erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Bostadsförsörjning

Det här är exempel på verksamheter som är frivilliga för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Kultur- och fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energirådgivning
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringlivsutveckling

Vill du komma i kontakt med något av de politiska partierna i Tyresö? Klicka här för kontaktuppgifter.

Mer information om hur valet går till

Det finns mycket information om hur valet går till på Valmyndighetens webbplats
www.val.se. Länk till annan webbplats.

På Valmyndighetens Youtube-kanal finns filmer som bland annat visar hur man röstar och förtidsröstar samt hur rösträkningen går till. Det finns även filmer med teckenspråk och mycket mer. Klicka här för att komma till Youtube-kanalen. Länk till annan webbplats.

På Valmyndighetens webbplats finns information på många olika språk om hur valet går till.

Klicka här för att komma till information på olika språk Länk till annan webbplats.

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det är uppgifterna hos Skatteverkets folkbokföring 30 dagar före valdagen, det vill säga 12 augusti 2022, som bestämmer rösträtten.

Du behöver inte anmäla dig till röstlängden. Om du har rösträtt får du automatiskt ett röstkort från Valmyndigheten omkring den 24 augusti.

Du har rösträtt till riksdagen om du

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Du har rösträtt till kommunfullmäktige och regionfullmäktige om du

 • fyller 18 år senast på valdagen

Dessutom gäller att

 • Om du är svensk medborgare har du rösträtt om du är folkbokförd i kommunen eller regionen 12 augusti 2022.
 • Om du är medborgare i annat EU-land, Island eller Norge har du rösträtt om du är folkbokförd i kommunen eller regionen 12 augusti 2022.
 • Om du är medborgare i ett annat land har du rösträtt om du är folkbokförd i kommunen eller regionen 12 augusti 2022 och har varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år före valdagen, det vill säga du ska ha invandrat till Sverige senast den 10 september 2019.

Läs mer om rösträtt, röstkort och röstlängd på valmyndighetens webbplats.
www.val.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 september 2022