Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Val 2018

Äldre kvinna på sten vid bryggan vid Strandbadet

Allmänna val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige är det vart fjärde år. Senaste valet var söndagen den 9 september 2018. Här hittar du information om vad som gäller i Tyresö.

Så går valet till

Det finns mycket information om hur valet går till på Valmyndighetens webbplats
www.val.se.länk till annan webbplats

Du kan bland annat följa valresultatet i Tyresö - det slutliga resultatet blir klart ett par veckor efter valet.

Valresultat i Tyresölänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till de politiska partierna i Tyresö 

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det är uppgifterna hos Skatteverkets folkbokföring 30 dagar före valdagen, det vill säga 10 augusti 2018, som bestämmer rösträtten.

Du behöver inte anmäla dig till röstlängden. Om du har rösträtt får du automatiskt ett röstkort från Valmyndigheten omkring den 22 augusti.

Du har rösträtt till riksdagen om du

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Du har rösträtt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om du

 • fyller 18 år senast på valdagen

Dessutom gäller att

 • Om du är svensk medborgare har du rösträtt om du är folkbokförd i kommunen eller landstinget 10 augusti 2018.
 • Om du är medborgare i annat EU-land, Island eller Norge har du rösträtt om du är folkbokförd i kommunen eller landstinget 10 augusti 2018.
 • Om du är medborgare i ett annat land har du rösträtt om du är folkbokförd i kommunen eller landstinget 10 augusti 2018 och har varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år före valdagen, det vill säga du ska ha invandrat till Sverige senast den 8 september 2015.

Läs mer om rösträtt, röstkort och röstlängd på valmyndighetens webbplats.
www.val.selänk till annan webbplats

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Det här är kommunen skyldig att erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Bostadsförsörjning

Det här är exempel på verksamheter som är frivilliga för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Kultur- och fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energirådgivning
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringlivsutveckling

 

Från den 22 augusti kan du förtidsrösta. Här kan du läsa var och när du kan förtidsrösta i Tyresö.

Det finns fyra platser i Tyresö som du kan förtidsrösta i 22 augusti - 8 september. På själva valdagen 9 september kan du inte rösta i vilken lokal som helst. Vilken lokal du ska rösta i står på ditt röstkort som du får hemskickat cirka tre veckor före valet. Men om du inte har möjlighet att ta dig till din lokal på valdagen kan du förtidsrösta även denna dag på Servicecenter i kommunhuset kl 8-20. Övriga förtidsröstningslokaler är stängda på valdagen.

Ta med röstkort och id-kort

Om du väljer att förtidsrösta i förtidsröstningslokal måste du ha med dig en giltig id-handling. Alternativt kan någon du känner gå i god för dig, men då måste den personen kunna visa en giltig id-handling. Du ska även ta med dig ditt röstkort, har du tappat bort det så fråga röstmottagarna i lokalen så får du hjälp.

Röstningslokaler vid förtidsröstning

Biblioteket i Trollbäcken, Vendelsövägen 59 A
Öppettider 22 augusti - 8 september:
Måndag och torsdag 10-19
Tisdag och onsdag 10-17
Fredag 12-17
Lördag 11-15

Biblioteket i Tyresö Strand, Strandtorget 15
Öppettider 22 augusti - 8 september:
Måndag och onsdag 10-19
Tisdag och torsdag 10-17
Fredag 12-17
Lördag 11-15

Huvudbiblioteket i Tyresö Centrum, Östangränd 7
Öppettider 22 augusti - 8 september:
Måndag - torsdag 9-19
Fredag 9-18
Lördag 11-15 

Servicecenter, kommunhuset, Marknadsgränd 2
Öppettider 22 augusti - 8 september
Måndag - onsdag 8-17
Torsdag 8-19
Fredag 8-15
Lördag - söndag 11-15
VALDAGEN 8-20

Här hittar du vallokalerna på valdagen 9 september. De är öppna mellan kl 8 och kl 20. På ditt röstkort ser du till vilken vallokal du ska gå.

Du kan inte rösta i vilken lokal som helst, utan måste gå till din vallokal. Det finns dock möjlighet att förtidsrösta även på valdagen - det kan du göra i Servicecenter i kommunhuset kl 8-20. Övriga förtidsröstninglokaler är stängda på valdagen. Läs mer om förtidsröstning under egen rubrik.

Om du väljer att rösta i din vallokal på valdagen behöver du inte ha med dig röstkortet, däremot en giltig id-handling. Har du ingen giltig id-handling kan du låta någon du känner gå i god för dig, men då måste den personen ha en giltid id-handling.

Förändringar av vallokaler sedan valet 2014

 • Valdistrikt 30 har bytt vallokal från Stjärngårdens dagcenter till Bergfotens skola
 • Valdistrikt 32 Masten är nytt. Vallokal Kvarnhjulet, Hus B
 • Valdistrikt 3 har bytt vallokal från Kvarnhjulet, hus D till Kvarnhjulet, hus E

Här är samtliga vallokaler 9 september 2018


Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 september 2018
Upp