Kultur- och fritidsnämnden

När du lämnar information om dina egna eller ditt barns personuppgifter har du rätt att få information om hur dessa uppgifter behandlas.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för följande enheter med tillhörande verksamheter:

  • Bibliotek
  • Kultur, friluft och föreningsstöd (kulturevenemang, friluftsliv, naturskola och föreningsliv)
  • Fritidsgårdar (Tyresö fritidsgårdar inklusive ungdomscaféet Café Bonza)
  • Bergfotens fritidsgård (för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning)
  • Kulturskola
  • Idrotts- och fritidsanläggningar

Vi samlar in personuppgifter för att kunna planera, erbjuda och genomföra kvalitativ och meningsfull fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna i Tyresö kommun. Personuppgifter behandlas även för att registrera och administrera aktivitetsnärvaro, lokalbokning, utbetalning av bidrag och stipendier samt för att kunna skicka ut aktuell information om enheternas utbud. Personuppgifterna lagras i olika datasystem och register som vi använder för att administrera våra verksamheter. Vi arbetar till exempel i system för bokning av lokaler, kurser, biljetter och hantering av bibliotekstjänster.

Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna.

Rättslig grund

Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar. Det kan bland annat vara uppgifter av grundläggande intresse för fysisk person, en uppgift av allmänt intresse, en avtalssituation eller efter samtycke av den registrerade själv.

Samtliga personuppgifter som nämnden behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkiv- och annan speciallagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan.

För specifik information angående personuppgiftshantering inom kultur- och fritidsnämnden är du välkommen att vända dig till oss via e-post:

loh@tyreso.se

Märk ditt e-postmeddelande med ”Dataskyddsfråga kultur- och fritidsnämnden” i ämnesraden.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 januari 2019
Upp

Hitta på sidan