Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

När du lämnar information om dina egna eller ditt barns personuppgifter har du rätt att få information om hur dessa uppgifter behandlas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för följande enheter med tillhörande verksamheter; beställarenhet för gymnasieutbildningar och kommunalt aktivitetsstöd (KAA ), Tyresö gymnasium inklusive Second Chance School samt vuxenutbildningen på Centrum för livslångt lärande (C3L).

Gymnasie- och vuxenutbildning

Vi samlar in personuppgifter för att kunna planera, erbjuda, genomföra och följa upp gymnasie- och vuxenutbildning. Personuppgifter behandlas även för att registrera närvaro och kunna skicka ut aktuell information om verksamheten.

Personuppgifterna lagras i olika datasystem och register som vi använder för att administrera all information som rör elevens utbildning. Vi arbetar i system där närvaro, pedagogisk planering, kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare och betygsignering sker.

Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna.

Rättslig grund

Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar. Dessa är bland annat: en uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, speciallagstiftning (skollagen samt patientdatalagen inom skolhälsovården).

Samtliga personuppgifter som nämnden behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftning och speciallagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Upp