Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Så behandlar vi dina personuppgifter

För Tyresö kommun har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Därför välkomnar vi Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Därför uppdaterar vi vår integritetsinformation som bland annat beskriver hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Du behöver inte göra någonting, men ta gärna del av den uppdaterade integritetsinformationen.

Integritetsinformation

I Tyresö kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. Det kan handla om personuppgifter om medarbetare, elever, enskilda som söker bygglov eller ekonomiskt bistånd med mera. Tyresö kommun respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

I kommunen är de politiska nämnderna personuppgiftsansvariga. Nedan hittar du bland annat information om vilka uppgifter om dig som Tyresö kommuns förvaltningar behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Skyddade personuppgifter

I undantagsfall, när en person är utsatt för hot och trakasserier, kan denne beviljas skyddade personuppgifter av Skatteverket. Har du frågor om skyddade personuppgifter, vänd dig till Skatteverket.

Till Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillsyn och klagomål, gäller alla nämnder

Samtliga personuppgifter som Tyresö kommun behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftning samt gällande rutiner och riktlinjer.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förvaltningarna behandlar. I vissa fall har du även rätt till radering av personuppgifterna och rätt till så kallad dataportabilitet. Du har också rätt att invända mot eller ansöka om en begränsning av behandlingen. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor.

Datainspektionenlänk till annan webbplats

Vi kan komma att uppdatera de här informationstexterna, till exempel om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål eller samla in ytterligare uppgifter. I sådant fall kommer du att få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på Tyresö kommuns webbsida.

Kommunen har ett dataskyddsombud. Du kan nå dataskyddsombudet på

dataskyddsombud@tyreso.se

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Upp