Tyresö är första kommun att beräkna sitt klimatavtryck med hjälp av ny metod

(Pressmeddelande 22-05-05) Tyresö kommun är först ut med att beräkna verksamhetens totala klimatavtryck med hjälp av greentech-företaget Svalnas nya metod. Kommunens alla inköp har analyserats och varje förvaltning kan nu utforska och göra åtgärder för att minska sitt avtryck. Kartläggningen presenteras i ett lättförståeligt webbverktyg.

Klimatavtryck i siffror

- Tyresö ska bli en klimatneutral kommun och det är till stor hjälp att vi äntligen får en tydlig bild av organisationens klimatavtryck, säger Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg på Tyresö kommun. Förvaltningarna har nu möjlighet att sätta egna mål och prioriterade aktiviteter för att minska sina utsläpp.

Tyresö är den första av fem engagerade kommuner att beräkna sin klimatpåverkan med hjälp av Svalnas Carbon Intelligence System, som utvecklats med stöd av Energimyndigheten. Utsläppen beräknas baserat på hur mycket pengar som spenderats inom olika inköpskategorier, så kallad spendanalys. Men Svalnas algoritm använder information från varje faktura för att få en ännu mer korrekt uppskattning. Resultatet kontrolleras av Svalnas expertteam och presenteras uppdelat på organisatoriska enheter och utsläppskategorier, i ett interaktivt webbverktyg. Det ger kommunen möjlighet att förstå och kommunicera utsläppen, för att kunna hitta åtgärder som kan minska dem.

- Med den här beräkningen får kommunorganisationen koll på de konsumtionsbaserade utsläpp den ger upphov till. Detta är ett viktigt steg för att skala upp det interna arbetet och på ett trovärdigt sätt kunna informera och stödja invånare och företag att på samma sätt ta tag i sina konsumtionsbaserade utsläpp, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i Tyresö kommuns hållbarhetsutskott.

Svalna grundades 2015 av David Andersson som även arbetar som hållbarhetsforskare på Chalmers. Företaget har sedan tidigare utvecklat en app för klimatkalkyler som idag hjälper 19.000 privatpersoner att uppskatta sitt klimatavtryck genom att analysera data från användarens bank. Under 2020 påbörjades arbetet för att utveckla Svalnas Carbon Intelligence system med stöd av Energimyndigheten och Vinnova.

- Vi är glada att Tyresö som första kommun valt att samarbeta med oss och jag tror att den här typen av lösningar kommer att bli viktiga för att styra verksamheten och möjligheten att skärpa upp offentliga upphandlingar i framtiden, säger David Andersson, CEO på Svalna. Vi arbetar nu med att ta nästa steg för att förbättra beräkningsmetodiken ytterligare och ta fram skräddarsydda förslag för de kommuner och myndigheter som använder systemet.

Kontakt

Felix Ockborn-Hållbarhetsstrateg, Tyresö kommun
felix.ockborn@tyreso.se, tel 08-578 296 69

David Andersson - CEO, Svalna
david.andersson@svalna.se, tel 073-954 38 51

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 maj 2022

Hitta på sidan